yetersizliği olan hastalarda görülmesi; hücresel ölümden tek başına sitotoksik T lenfositlerin sorumlu olmadığını gösteriyor (90). Hücre hasarı; direkt viral etki, hücresel immunite sitokin etkisi, apoptotik olaylar ve henüz bilemediğimiz bazı hücre içi olayların ortak sonucu olabilir.
2) Akut C Hepatitinin Doğal Seyri
Akut C hepatiti %70-80 oranında asemptomatik seyretmekte ve hastaların yaklaşık %70-80’inde kronikleşmektedir. Yapılan çalışmalarda akut hepatit Cdeki kronikleşme oranının %50-95 arasında değiştiği saptanmıştır (84). Posttransfüzyon “non-A, non-B” hepatitli hastaların arşiv kayıtlarına dayalı retrospektif değerlendirilmeleri sonucu, 10-20 yıllık takiplerde %10 oranında siroz geliştiği görülmüştür. HSK ve karaciğer yetmezliğine bağlı ölüm % 1-3 arasındadır (94,95). Transfüzyona bağlı “non-A, non-B” hepatitli 39 hasta 13 yıl boyunca düzenli olarak takip edilmiş ve saklanmış serum örneklerinin serolojik incelenmesinde 24 hastada anti-HCV pozitif saptanmış ve bunların 13’ünde HCV-RNA pozitif bulunmuştur. Biyopside %8 hastada siroz tespit edilmiş ve bir hasta (%1,6) son dönem (dekompanse) karaciğer hastalığı nedeni ile kaybedilmiştir (96). Posttransfüzyon “non-A, non-B” hepatitli 568 hastanın ortalama yaşam süresi ve mortalite oranı açısından kontrol grubundan farklı olmadığı, sadece karaciğer hastalığına bağlı mortalitenin, kontrol grubundan daha yüksek olduğu bildirilmiştir (97). Bu çalışmaya göre kronik HCV’nin prognozunun kötü olmadığı belirtilmektedir. Diğer bir çalışmada ise %82’sinde anti-HCV pozitifliği saptanan, posttranfüzyon hepatitli 65 hastanın %20’sinde transfüzyondan ortalama 16 yıl sonra siroz saptanmıştır (94). İrlanda’da HCV ile kontamine anti-D immunglobulin kullanılan 400 kadın hastanın 17 yıllık takibi sonrası %55’inde ALT yüksekliği saptanırken, histolojik olarak %2’sinde siroz, %98’inde hafif-orta derecelerde nekroinflamatuvar bulgular ve %51 ‘inde fibroz doku gelişimi saptanmıştır (98,99).
1826. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


26. SAYFA ICERIGI

yetersizliği olan hastalarda görülmesi; hücresel ölümden tek başına sitotoksik T lenfositlerin sorumlu olmadığını gösteriyor (90). Hücre hasarı; direkt viral etki, hücresel immunite sitokin etkisi, apoptotik olaylar ve henüz bilemediğimiz bazı hücre içi olayların ortak sonucu olabilir.
2) Akut C Hepatitinin Doğal Seyri
Akut C hepatiti %70-80 oranında asemptomatik seyretmekte ve hastaların yaklaşık %70-80’inde kronikleşmektedir. Yapılan çalışmalarda akut hepatit Cdeki kronikleşme oranının %50-95 arasında değiştiği saptanmıştır (84). Posttransfüzyon “non-A, non-B” hepatitli hastaların arşiv kayıtlarına dayalı retrospektif değerlendirilmeleri sonucu, 10-20 yıllık takiplerde %10 oranında siroz geliştiği görülmüştür. HSK ve karaciğer yetmezliğine bağlı ölüm % 1-3 arasındadır (94,95). Transfüzyona bağlı “non-A, non-B” hepatitli 39 hasta 13 yıl boyunca düzenli olarak takip edilmiş ve saklanmış serum örneklerinin serolojik incelenmesinde 24 hastada anti-HCV pozitif saptanmış ve bunların 13’ünde HCV-RNA pozitif bulunmuştur. Biyopside %8 hastada siroz tespit edilmiş ve bir hasta (%1,6) son dönem (dekompanse) karaciğer hastalığı nedeni ile kaybedilmiştir (96). Posttransfüzyon “non-A, non-B” hepatitli 568 hastanın ortalama yaşam süresi ve mortalite oranı açısından kontrol grubundan farklı olmadığı, sadece karaciğer hastalığına bağlı mortalitenin, kontrol grubundan daha yüksek olduğu bildirilmiştir (97). Bu çalışmaya göre kronik HCV’nin prognozunun kötü olmadığı belirtilmektedir. Diğer bir çalışmada ise %82’sinde anti-HCV pozitifliği saptanan, posttranfüzyon hepatitli 65 hastanın %20’sinde transfüzyondan ortalama 16 yıl sonra siroz saptanmıştır (94). İrlanda’da HCV ile kontamine anti-D immunglobulin kullanılan 400 kadın hastanın 17 yıllık takibi sonrası %55’inde ALT yüksekliği saptanırken, histolojik olarak %2’sinde siroz, %98’inde hafif-orta derecelerde nekroinflamatuvar bulgular ve %51 ‘inde fibroz doku gelişimi saptanmıştır (98,99).
18

İlgili Kaynaklarsingle.php