Toplumdan kazanılmış HCV enfeksiyon vakaları arasından elde edilen sonuçlar ise daha iyidir. Yakın tarihli çalışmalarda akut C hepatitinin iyileşme oranları %29-53 gibi yüksek oranlarda bildirilmiştir (84,100). Özellikle klinikte ikter ve laboratuarda belirgin transaminaz yüksekliği olan (semptomatik) akut C hepatiti sonrası viral klirens daha yüksektir. Bu vakalarda belirgin immun yanıtın oluştuğu ve hepatosit lizisinin yoğun olduğu, bunun da HCV enfeksiyonunun iyileşmesini sağladığı düşünülebilir (Tablo-1).

Tablo-1: Akut C hepatiti sonrası uzun süreli seyir sonuçları

Çalışma( kaynak no)

Hasta sayısı (n)

İzlem (yıl)

İyileşme (%)

KH (%)

Siroz HSK Ölüm* (%) (%) (%)

DiBisceglie (94)

65 9.7 35 65 12.3 O 3.7

Tremolada (95)

117 7.6 27 73 15.6 0.7 3.7

Mattson (96)

61 13 21 79 8 ? 1.6

Koretz (97)

80 16 31 69 7 1.3 1.3

* Karaciğer hastalığına bağlı, KH: kronik hepatit, HSK: hepatoselüler karsınom

3) Kronik Hepatit C Enfeksiyonunun Doğal Seyri
Kronik karaciğer hastalığı tanısı almış hepatit C’li hastalarla ilgili çalışmalar genelde tersiyer merkezlerde yapılmıştır. Ciddi patolojisi olan hastaların refere edildiği tersiyer merkezlerin bilgilerini genellemek yanıltıcı olabilir. Bu hasta grupları belki de HCV enfeksiyonunun seyrinde en olumsuz prognostik göstergelere sahip kişilerden oluşmaktadır. İzlenme süreleri 9-29 yıl arasında değişen bu hastalarda siroz ve HSK gelişme riski açısından büyük farklılıklar saptanmıştır. Bu izlem süreleri içinde farklı çalışmalarda siroza ilerleme %17-55 arası, HSK gelişmesi %1-23 oranında saptanmıştır. İzlem sürelerinin farklı
1927. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


27. SAYFA ICERIGI

Toplumdan kazanılmış HCV enfeksiyon vakaları arasından elde edilen sonuçlar ise daha iyidir. Yakın tarihli çalışmalarda akut C hepatitinin iyileşme oranları %29-53 gibi yüksek oranlarda bildirilmiştir (84,100). Özellikle klinikte ikter ve laboratuarda belirgin transaminaz yüksekliği olan (semptomatik) akut C hepatiti sonrası viral klirens daha yüksektir. Bu vakalarda belirgin immun yanıtın oluştuğu ve hepatosit lizisinin yoğun olduğu, bunun da HCV enfeksiyonunun iyileşmesini sağladığı düşünülebilir (Tablo-1).

Tablo-1: Akut C hepatiti sonrası uzun süreli seyir sonuçları

Çalışma( kaynak no)

Hasta sayısı (n)

İzlem (yıl)

İyileşme (%)

KH (%)

Siroz HSK Ölüm* (%) (%) (%)

DiBisceglie (94)

65 9.7 35 65 12.3 O 3.7

Tremolada (95)

117 7.6 27 73 15.6 0.7 3.7

Mattson (96)

61 13 21 79 8 ? 1.6

Koretz (97)

80 16 31 69 7 1.3 1.3

* Karaciğer hastalığına bağlı, KH: kronik hepatit, HSK: hepatoselüler karsınom

3) Kronik Hepatit C Enfeksiyonunun Doğal Seyri
Kronik karaciğer hastalığı tanısı almış hepatit C’li hastalarla ilgili çalışmalar genelde tersiyer merkezlerde yapılmıştır. Ciddi patolojisi olan hastaların refere edildiği tersiyer merkezlerin bilgilerini genellemek yanıltıcı olabilir. Bu hasta grupları belki de HCV enfeksiyonunun seyrinde en olumsuz prognostik göstergelere sahip kişilerden oluşmaktadır. İzlenme süreleri 9-29 yıl arasında değişen bu hastalarda siroz ve HSK gelişme riski açısından büyük farklılıklar saptanmıştır. Bu izlem süreleri içinde farklı çalışmalarda siroza ilerleme %17-55 arası, HSK gelişmesi %1-23 oranında saptanmıştır. İzlem sürelerinin farklı
19

İlgili Kaynaklarsingle.php