olması bu oranlardaki farklılığı açıklayabilir ancak yapılan tüm çalışmalarda varılan sonuç ilk biyopsideki kronik hepatitin fibrozis derecesi ile olumsuz prognoz arasında kuvvetli bir ilişkinin var olduğudur. Hafif kronik hepatitli (grade 2 / stage 1) hastaların %10’unda 11 yılda siroza ilerleme olurken, ağır kronik hepatitlerin (grade 3-4 / stage 3) hastaların %71’inde 7 yılda siroz gelişir (101). Hastalığın şiddeti ile HCV’nin genotipi arasında da ilişki söz konusudur. Hastalığın progresyonu ile subtip 1b arasındaki sıkı ilişki Japon ve İtalyan araştırmacılar tarafından gösterilmiştir. Genel olarak kronik hepatit C’nin ilk 10 veya 20 yılı sessiz ve yavaş seyirlidir ve hastalığın ciddi sonuçları daha sonra ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle akut HCV enfeksiyonundan sonra izlenen serilerde ilk 10-20 yıl ile karar vermek yanıltıcı olabilir. Tanı konulduğunda kronik C hepatiti olan hastaların prognozu daha ciddidir (Tablo-2).

Tablo-2: Kronik C hepatitli hastalarda doğal seyir

Çalışma ( kaynak no)

Hasta sayısı (n)

Tong (102)

131

Kiyosawa (103)

231

Yana (104)

155

Niederau (108)

838

Gordon (104)

215

İzlem (yıl) 14-28 10-29
9
9-22
19

Siroz (%) 51 35.1
30
16.8
55

HSK (%) 10.6 23.4
15
2
3.7

Ölüm* (%) 15.3 BY
BY
3.7
BY

*Karaciğer hastalığına bağlı ölüm, BY:Bilgi Yok, HSK: Hepatoselüler karsinom

Kronik C hepatitinin sonuçları genellkile ilk 20 yıldan sonra belli olur. (105). Kan donörleri arasında Anti-HCV pozitifliği saptanan kişilerde hastalık genelde hafif gelişir. “National İnstitutes of Health” çalışmasında anti-HCV pozitif
2028. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


28. SAYFA ICERIGI

olması bu oranlardaki farklılığı açıklayabilir ancak yapılan tüm çalışmalarda varılan sonuç ilk biyopsideki kronik hepatitin fibrozis derecesi ile olumsuz prognoz arasında kuvvetli bir ilişkinin var olduğudur. Hafif kronik hepatitli (grade 2 / stage 1) hastaların %10’unda 11 yılda siroza ilerleme olurken, ağır kronik hepatitlerin (grade 3-4 / stage 3) hastaların %71’inde 7 yılda siroz gelişir (101). Hastalığın şiddeti ile HCV’nin genotipi arasında da ilişki söz konusudur. Hastalığın progresyonu ile subtip 1b arasındaki sıkı ilişki Japon ve İtalyan araştırmacılar tarafından gösterilmiştir. Genel olarak kronik hepatit C’nin ilk 10 veya 20 yılı sessiz ve yavaş seyirlidir ve hastalığın ciddi sonuçları daha sonra ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle akut HCV enfeksiyonundan sonra izlenen serilerde ilk 10-20 yıl ile karar vermek yanıltıcı olabilir. Tanı konulduğunda kronik C hepatiti olan hastaların prognozu daha ciddidir (Tablo-2).

Tablo-2: Kronik C hepatitli hastalarda doğal seyir

Çalışma ( kaynak no)

Hasta sayısı (n)

Tong (102)

131

Kiyosawa (103)

231

Yana (104)

155

Niederau (108)

838

Gordon (104)

215

İzlem (yıl) 14-28 10-29
9
9-22
19

Siroz (%) 51 35.1
30
16.8
55

HSK (%) 10.6 23.4
15
2
3.7

Ölüm* (%) 15.3 BY
BY
3.7
BY

*Karaciğer hastalığına bağlı ölüm, BY:Bilgi Yok, HSK: Hepatoselüler karsinom

Kronik C hepatitinin sonuçları genellkile ilk 20 yıldan sonra belli olur. (105). Kan donörleri arasında Anti-HCV pozitifliği saptanan kişilerde hastalık genelde hafif gelişir. “National İnstitutes of Health” çalışmasında anti-HCV pozitif
20

İlgili Kaynaklarsingle.php