kan donörlerinin %15’nin tam olarak iyileştiği yani HCV göstergelerinin negatifleştiği belirtilmiştir. Kalıcı enfeksiyonu olan ve karaciğer biyopsisi yapılan hastalarda; yüksek ALT seviyesi ile ortalama histolojik aktivite indeksi (HAİ) ve ortalama fibrozis skoru arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Temastan 19 yıl sonra sadece %2 hastada siroz saptanmıştır. Hastalığın histolojik seyrini saptamak amacıyla 5 yıl sonra tekrarlanan karaciğer biyopsisinde; ilerleyici fibrozis minimal seviyelerde saptanırken, hiçbir hastada ciddi inflamasyonun tespit edilmediği belirtilmiştir (106).
HCV-RNA pozitif 838 hastanın ortalama 50 ay takip edildiği bir çalışmada; 18 hasta sirozdan, 13’ü HSK’dan, 31’i ise diğer sebeplerden dolayı olmak üzere toplam 62 (%7.3) hasta kaybedilmiştir. Bu çalışmada; mortalite oranı siroz varlığıyla ilişkili bulunmuş ve siroz olmayan hastalarda mortalite oranının genel toplumdakinden farklı olmadığı belirtilmiştir (118). Almanya’da HCV ile kontamine anti-D immünglobulin kullanılan 152 kadın hastanın hiç birinde, temastan 15 yıl sonra kronik aktif hepatit veya siroz saptanmadığı bildirilmektedir. Bu çalışmalardan alınan iyi sonuçlar; inokulum küçüklüğünü, enfeksiyon yaşının gençliğini, kadınlarda daha yavaş progresyonu veya yetersiz takip süresini yansıtmakta olabilir. Yine de, hemen tüm çalışmalarda HCV enfekte hastaların yalnızca çok az bölümünde 20 yıl içinde ilerlemiş ciddi karaciğer hastalığının geliştiği gösterilmiştir (109) (Tablo-3).
2129. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


29. SAYFA ICERIGI

kan donörlerinin %15’nin tam olarak iyileştiği yani HCV göstergelerinin negatifleştiği belirtilmiştir. Kalıcı enfeksiyonu olan ve karaciğer biyopsisi yapılan hastalarda; yüksek ALT seviyesi ile ortalama histolojik aktivite indeksi (HAİ) ve ortalama fibrozis skoru arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Temastan 19 yıl sonra sadece %2 hastada siroz saptanmıştır. Hastalığın histolojik seyrini saptamak amacıyla 5 yıl sonra tekrarlanan karaciğer biyopsisinde; ilerleyici fibrozis minimal seviyelerde saptanırken, hiçbir hastada ciddi inflamasyonun tespit edilmediği belirtilmiştir (106).
HCV-RNA pozitif 838 hastanın ortalama 50 ay takip edildiği bir çalışmada; 18 hasta sirozdan, 13’ü HSK’dan, 31’i ise diğer sebeplerden dolayı olmak üzere toplam 62 (%7.3) hasta kaybedilmiştir. Bu çalışmada; mortalite oranı siroz varlığıyla ilişkili bulunmuş ve siroz olmayan hastalarda mortalite oranının genel toplumdakinden farklı olmadığı belirtilmiştir (118). Almanya’da HCV ile kontamine anti-D immünglobulin kullanılan 152 kadın hastanın hiç birinde, temastan 15 yıl sonra kronik aktif hepatit veya siroz saptanmadığı bildirilmektedir. Bu çalışmalardan alınan iyi sonuçlar; inokulum küçüklüğünü, enfeksiyon yaşının gençliğini, kadınlarda daha yavaş progresyonu veya yetersiz takip süresini yansıtmakta olabilir. Yine de, hemen tüm çalışmalarda HCV enfekte hastaların yalnızca çok az bölümünde 20 yıl içinde ilerlemiş ciddi karaciğer hastalığının geliştiği gösterilmiştir (109) (Tablo-3).
21

İlgili Kaynaklarsingle.php