Tablo-3: Bilinen parenteral bulaşması olan HCV enfeksiyonlu kişilerin değerlendirildiği araştırmalar

Çalışmacı Hasta İzlem İyileşme KH Siroz HSK Ölüm*

(kaynak no) sayısı (yıl)

(%) (%) (%) (%) (%)

Kenny-Walsh (87) Seef(105) Vogt (110) Muller (109)

376 103 67 152

17 20 17 15

45 55 2 0 0 26 40 15 1.9 2.7 45 55 0.3 0 0 – – 0 00

* Karaciğer Hastalığına bağlı, KH:Kronik hepatit, HSK:Hepatosellüler karsinom

Hastalığın Ciddiyetini Etkileyen Yandaş Faktörler
Hepatit C virus enfeksiyonunun prognozunun hastadan hastaya değişken olması eşlik eden diğer faktörlerin hastalığın seyri üzerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Prognozdaki farklılıklar; viral yük, virusun genotipi gibi viral faktörlerle, enfeksiyonun bulaştığı anda konağın yaşı, enfeksiyonun süresi, cinsiyet, immün yetmezlik, genetik yatkınlık, HBV ve/veya HIV ile koenfeksiyon, hemokromatoz gibi konak faktörlerine ve kronik alkolizm, diyet, sigara, ilaçlar, hepatotoksinler gibi eksojen faktörörlerle ilişkili olabilir (90).
Bulaşma yolunun HCV enfeksiyonunda prognozu etkileyip etkilemediğinin araştırıldığı çalışmada; HCV infeksyonunun 19-20 yıl evvel transfüzyonla bulaştığı 215 hastada siroz gelişme riski %55 iken, intravenöz ilaç kullanımı sonucu enfeksiyonun bulaştığı 195 hasta da bu oran %21 olarak saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda; karaciğer yetmezliği riski ile bulaşma yolunun ilişkili olduğu belirtilmiştir (111). Viral faktörlerinden genotip, hastalıkla ilişkili olup,
2230. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


30. SAYFA ICERIGI

Tablo-3: Bilinen parenteral bulaşması olan HCV enfeksiyonlu kişilerin değerlendirildiği araştırmalar

Çalışmacı Hasta İzlem İyileşme KH Siroz HSK Ölüm*

(kaynak no) sayısı (yıl)

(%) (%) (%) (%) (%)

Kenny-Walsh (87) Seef(105) Vogt (110) Muller (109)

376 103 67 152

17 20 17 15

45 55 2 0 0 26 40 15 1.9 2.7 45 55 0.3 0 0 – – 0 00

* Karaciğer Hastalığına bağlı, KH:Kronik hepatit, HSK:Hepatosellüler karsinom

Hastalığın Ciddiyetini Etkileyen Yandaş Faktörler
Hepatit C virus enfeksiyonunun prognozunun hastadan hastaya değişken olması eşlik eden diğer faktörlerin hastalığın seyri üzerinde etkili olabileceğini düşündürmektedir. Prognozdaki farklılıklar; viral yük, virusun genotipi gibi viral faktörlerle, enfeksiyonun bulaştığı anda konağın yaşı, enfeksiyonun süresi, cinsiyet, immün yetmezlik, genetik yatkınlık, HBV ve/veya HIV ile koenfeksiyon, hemokromatoz gibi konak faktörlerine ve kronik alkolizm, diyet, sigara, ilaçlar, hepatotoksinler gibi eksojen faktörörlerle ilişkili olabilir (90).
Bulaşma yolunun HCV enfeksiyonunda prognozu etkileyip etkilemediğinin araştırıldığı çalışmada; HCV infeksyonunun 19-20 yıl evvel transfüzyonla bulaştığı 215 hastada siroz gelişme riski %55 iken, intravenöz ilaç kullanımı sonucu enfeksiyonun bulaştığı 195 hasta da bu oran %21 olarak saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda; karaciğer yetmezliği riski ile bulaşma yolunun ilişkili olduğu belirtilmiştir (111). Viral faktörlerinden genotip, hastalıkla ilişkili olup,
22

İlgili Kaynaklarsingle.php