genotip 1a ve 1b tedaviye dirençlidir, ancak viral yük ile prognoz arasındaki ilişki henüz net değildir (112). Konağın enfeksiyon anındaki yaşı hastalığın ciddiyeti ve seyri ile ilişkili görünmektedir. Enfekte çocuklar, erişkinlere göre daha iyi prognoza sahiptirler. Erişkinler arasında; 40 yaş altı enfekte hastaların prognozunun 40 yaş üstü olanlara göre daha iyi olduğu belirtilmektedir (98,106). Poynard ve arkadaşlarının; fibrozis seyrininin ilişkili olabileceği; biyopsi yapıldığında hasta yaşı, tahmini enfeksiyon süresi, cinsiyet, enfeksiyon alındığındaki hasta yaşı, alkol kullanımı, HCV genotipi, HCV viremisi, infeksiyenun sebebi ve histolojik aktivite derecesi gibi 9 faktörün araştırıldığı çalışmasında; bu faktörlerden yalnızca enfeksiyon alındığındaki hasta yaşı (40 yaş üstü), 50 gr/gün üstünde alkol kullanımı ve erkek cinsiyeti fibrozis seyri ile bağımsız olarak ilişkili bulunmuştur (113). Diğer bir çalışmada ise ileri yaş, sirozun varlığı, hastalığın uzun süreli olması, kronik alkolizm ve damar içi ilaç kullanımı yaşam süresini kısaltan faktörler olarak saptanmıştır (96).
Hipogammaglobulinemili hastalarda C hepatitinin seyri hızlıdır. Bu hastaların çoğu intravenöz globulin infüzyonunu sonrası enfekte olmuşlardır. Bu hasta grubunda. siroza ilerleme 10 yılda %31 ve %35 olarak bulunmuştur (94). HCV ve HIV koenfeksiyonu olan hemofili hastalarında histolojik bulgular daha kötü ve karaciğer ile ilişkili mortalite yalnızca HCV ile enfekte olanlara göre daha yüksektir (90). Genetik faktörler immün sistemi etkileyerek HCV enfeksiyonunu etkileyebilir. Bazı spesifik HLA tipleri, özellikle sınıf DR ve DQ, hastalığın seyri ile ilişkilendirilmiştir (114).
HCV Enfeksiyonunda Ekstrahepatik Sendromlar
Son yıllarda HCV enfeksiyonu sırasında ortaya çıkan çok sayıda hepatobiliyer sistem dışı sendromlar bildirilmektedir. HCV enfeksiyonunun sadece karaciğeri tutan bir enfeksiyon değil, sistemik bir hastalık olduğu düşünülmektedir (115). Hepatit C virusunun ekstrahepatik sendromlarının çoğu
2331. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


31. SAYFA ICERIGI

genotip 1a ve 1b tedaviye dirençlidir, ancak viral yük ile prognoz arasındaki ilişki henüz net değildir (112). Konağın enfeksiyon anındaki yaşı hastalığın ciddiyeti ve seyri ile ilişkili görünmektedir. Enfekte çocuklar, erişkinlere göre daha iyi prognoza sahiptirler. Erişkinler arasında; 40 yaş altı enfekte hastaların prognozunun 40 yaş üstü olanlara göre daha iyi olduğu belirtilmektedir (98,106). Poynard ve arkadaşlarının; fibrozis seyrininin ilişkili olabileceği; biyopsi yapıldığında hasta yaşı, tahmini enfeksiyon süresi, cinsiyet, enfeksiyon alındığındaki hasta yaşı, alkol kullanımı, HCV genotipi, HCV viremisi, infeksiyenun sebebi ve histolojik aktivite derecesi gibi 9 faktörün araştırıldığı çalışmasında; bu faktörlerden yalnızca enfeksiyon alındığındaki hasta yaşı (40 yaş üstü), 50 gr/gün üstünde alkol kullanımı ve erkek cinsiyeti fibrozis seyri ile bağımsız olarak ilişkili bulunmuştur (113). Diğer bir çalışmada ise ileri yaş, sirozun varlığı, hastalığın uzun süreli olması, kronik alkolizm ve damar içi ilaç kullanımı yaşam süresini kısaltan faktörler olarak saptanmıştır (96).
Hipogammaglobulinemili hastalarda C hepatitinin seyri hızlıdır. Bu hastaların çoğu intravenöz globulin infüzyonunu sonrası enfekte olmuşlardır. Bu hasta grubunda. siroza ilerleme 10 yılda %31 ve %35 olarak bulunmuştur (94). HCV ve HIV koenfeksiyonu olan hemofili hastalarında histolojik bulgular daha kötü ve karaciğer ile ilişkili mortalite yalnızca HCV ile enfekte olanlara göre daha yüksektir (90). Genetik faktörler immün sistemi etkileyerek HCV enfeksiyonunu etkileyebilir. Bazı spesifik HLA tipleri, özellikle sınıf DR ve DQ, hastalığın seyri ile ilişkilendirilmiştir (114).
HCV Enfeksiyonunda Ekstrahepatik Sendromlar
Son yıllarda HCV enfeksiyonu sırasında ortaya çıkan çok sayıda hepatobiliyer sistem dışı sendromlar bildirilmektedir. HCV enfeksiyonunun sadece karaciğeri tutan bir enfeksiyon değil, sistemik bir hastalık olduğu düşünülmektedir (115). Hepatit C virusunun ekstrahepatik sendromlarının çoğu
23

İlgili Kaynaklarsingle.php