HCV ile immun sistemin etkileşimi sebebiyle ortaya çıkar. HCV B lenfositlerine, monositlere ve polimorfonükleer hücrelere yatkınlık gösterir. T hücreleri bu virus ile enfekte değildir. Hümoral ve hücresel immun cevaplar HCV’ye bağlı ekstrahepatik sendromların şekillenmesine neden olur (115). Romatoid faktör, antinükleer antikor, antikardiyolipin antikorlar, antitiroid antikorlar, antinötrofil sitoplazmik antikor gibi otoantikorlar ile HCV birlikteliği rapor edilmiştir (116,117).
Esansiyel Mikst Kriyoglobulinemi
Hepatit C virus enfeksiyonunda kriyoglobulinemi prevalansı %13-54’tür. Türkiye’de HCV enfeksiyonu ve kriyoglobulinemi birlikteliği ise %23 olarak bildirilmiştir (117,118). HCV enfeksiyonu seyrinde tip II ve III mikst kriyoglobulinemi ortaya çıkabileceği rapor edilmiştir. Tip III daha sık görülen tiptir (119,120).
Kronik C hepatitinin interferon ile tedavisi, HCV enfeksiyonu yanısıra kriyoglobulinemiyi de tedavi eder. Bu da etiyolojik faktörün HCV olduğunu doğrulamaktadır. Kriyoglobulinemili olgularda HLA-B8 ve DR3 haplotipinin daha sık saptandığı bildirilmiştir (121).
Böbrek Hastalıkları
Glomerülonefrit, HCV enfeksiyonunun ilk belirtisi olabilir. Kronik C hepatitli 8 hastada membranoproliferatif glomerulonefrit saptanmış ve bu hastaların renal fonksiyonları interferon tedavisi sonrası düzelmiştir (115). Bu hastaların, tedavi ile proteinürileri kaybolmakta ancak bozulmuş renal fonksiyonları genellikle düzelmemektedir. Membranoproliferatif glomerulonefrit, kronik C hepatitinde en sık görülen renal hastalıktır (122).
2432. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


32. SAYFA ICERIGI

HCV ile immun sistemin etkileşimi sebebiyle ortaya çıkar. HCV B lenfositlerine, monositlere ve polimorfonükleer hücrelere yatkınlık gösterir. T hücreleri bu virus ile enfekte değildir. Hümoral ve hücresel immun cevaplar HCV’ye bağlı ekstrahepatik sendromların şekillenmesine neden olur (115). Romatoid faktör, antinükleer antikor, antikardiyolipin antikorlar, antitiroid antikorlar, antinötrofil sitoplazmik antikor gibi otoantikorlar ile HCV birlikteliği rapor edilmiştir (116,117).
Esansiyel Mikst Kriyoglobulinemi
Hepatit C virus enfeksiyonunda kriyoglobulinemi prevalansı %13-54’tür. Türkiye’de HCV enfeksiyonu ve kriyoglobulinemi birlikteliği ise %23 olarak bildirilmiştir (117,118). HCV enfeksiyonu seyrinde tip II ve III mikst kriyoglobulinemi ortaya çıkabileceği rapor edilmiştir. Tip III daha sık görülen tiptir (119,120).
Kronik C hepatitinin interferon ile tedavisi, HCV enfeksiyonu yanısıra kriyoglobulinemiyi de tedavi eder. Bu da etiyolojik faktörün HCV olduğunu doğrulamaktadır. Kriyoglobulinemili olgularda HLA-B8 ve DR3 haplotipinin daha sık saptandığı bildirilmiştir (121).
Böbrek Hastalıkları
Glomerülonefrit, HCV enfeksiyonunun ilk belirtisi olabilir. Kronik C hepatitli 8 hastada membranoproliferatif glomerulonefrit saptanmış ve bu hastaların renal fonksiyonları interferon tedavisi sonrası düzelmiştir (115). Bu hastaların, tedavi ile proteinürileri kaybolmakta ancak bozulmuş renal fonksiyonları genellikle düzelmemektedir. Membranoproliferatif glomerulonefrit, kronik C hepatitinde en sık görülen renal hastalıktır (122).
24

İlgili Kaynaklarsingle.php