Poliarteritis Nodosa
Poliarteritis nodasa (PAN) HCV enfeksiyonunda seyrek de olsa karşımıza çıkabilen bir durumdur. PAN’lı hastaların %20’sinde anti-HCV ve bunların ise %5’inde HCV-RNA PCR ile pozitif saptanmıştır (123).
Porfiria Kutanea Tarda
Porfiria Kutanea Tarda (PKT)’lı hastaların %76′ sında anti-HCV antikorları tespit edilmiştir. Karaciğer fonksiyon bozukluğuna deri bulguları eşlik eder. Karaciğer biyopsisinde; kronik hepatit, siroz ve siderozis gibi değişiklikler mevcuttur. Bir çalışmada PKT’lı hastaların tümünde karaciğer dokularında PCR ile HCV-RNA pozitifliği %91 oranında saptanmıştır (117, 124).
B Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma
Hepatit C virusu lenfotropik bir virustur ve lenfoma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Genellikle “low grade lenfoma” görülür. HCV ile birlikte görülen B hücreli non-Hodgkin lenfomaların (NHL) çoğu, kriyoglobulinemi zemininde ortaya çıkar (121). NHL’de genotip 2a daha sıktır. Kemoterapiye bağlı hepatotoksisite daha sıktır (115).
Otoimmun Tiroidit
Kronik C hepatiti olan hastalarda tiroid hastalığı (Hashimato tiroiditi, Basedow-Graves hastalığı), hafif tiroid disfonksiyonu veya tiroid hastalığı olmaksızın serumda otoantikorları gösterilmiştir. İnterferon tedavisi esnasında tiroid fonksiyonlarında bozukluklar gelişebilir. Bu hastalarda tedavi sırasında tiroid otoantikorları yakından takip edilmelidir. İnterferon tedavisinin seyrinde gelişen tiroid disfonksiyonu tedavinin kesilmesi ile düzelir (115,117,125).
2533. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


33. SAYFA ICERIGI

Poliarteritis Nodosa
Poliarteritis nodasa (PAN) HCV enfeksiyonunda seyrek de olsa karşımıza çıkabilen bir durumdur. PAN’lı hastaların %20’sinde anti-HCV ve bunların ise %5’inde HCV-RNA PCR ile pozitif saptanmıştır (123).
Porfiria Kutanea Tarda
Porfiria Kutanea Tarda (PKT)’lı hastaların %76′ sında anti-HCV antikorları tespit edilmiştir. Karaciğer fonksiyon bozukluğuna deri bulguları eşlik eder. Karaciğer biyopsisinde; kronik hepatit, siroz ve siderozis gibi değişiklikler mevcuttur. Bir çalışmada PKT’lı hastaların tümünde karaciğer dokularında PCR ile HCV-RNA pozitifliği %91 oranında saptanmıştır (117, 124).
B Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma
Hepatit C virusu lenfotropik bir virustur ve lenfoma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Genellikle “low grade lenfoma” görülür. HCV ile birlikte görülen B hücreli non-Hodgkin lenfomaların (NHL) çoğu, kriyoglobulinemi zemininde ortaya çıkar (121). NHL’de genotip 2a daha sıktır. Kemoterapiye bağlı hepatotoksisite daha sıktır (115).
Otoimmun Tiroidit
Kronik C hepatiti olan hastalarda tiroid hastalığı (Hashimato tiroiditi, Basedow-Graves hastalığı), hafif tiroid disfonksiyonu veya tiroid hastalığı olmaksızın serumda otoantikorları gösterilmiştir. İnterferon tedavisi esnasında tiroid fonksiyonlarında bozukluklar gelişebilir. Bu hastalarda tedavi sırasında tiroid otoantikorları yakından takip edilmelidir. İnterferon tedavisinin seyrinde gelişen tiroid disfonksiyonu tedavinin kesilmesi ile düzelir (115,117,125).
25

İlgili Kaynaklarsingle.php