Liken Planus ve Erythema Nodosum
Liken planusun dermal ve mukozal tipleri HCV ile birlikte görülebilir (117). HCV’ye bağlı liken planus interferon tedavisinden yarar görebildiği gibi, lezyonların interferon tedavisinden sonra daha da arttığı da rapor edilmiştir (126). Erythema nodosum da HCV ile ilişkili diğer bir cilt lezyonudur (117).
Lenfositik Sialadenit
Hepatit C enfeksiyonlu hastaların tükrük bezlerinde %57’sinde lenfositik infiltrasyon mevcuttur. Sjögren sendromuna benzer klinik tablo prevalansı %14’tür (127).
İdyopatik Pulmoner Fibrozis
HCV’nin immunolojik yolla akciğerde intersitisyel dokuda lenfosit subpopülasyonunu etkileyerek fibrozise yol açtığı idda edilmektedir. Beraberinde alveolit görülebilir (117).
Tip II Diyabetes Mellitus
HCV’nin ekstrahepatik manifestasyonları arasında, tip 2 diyabetes mellitus da bildirilmektedir. HCV’ye bağlı kronik karaciğer hastalığı olanlarda diyabetes mellitus sıklığı %83 gibi yüksek oranlarda tespit edilmiştir. Genotip 2a ile enfekte kişilerde diyabetes mellitusun daha sık olduğu bildirilmiştir ve patogenezde daha çok insülin rezistansının etkili olduğu fikri ön plana çıkmıştır (128-130).
2634. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


34. SAYFA ICERIGI

Liken Planus ve Erythema Nodosum
Liken planusun dermal ve mukozal tipleri HCV ile birlikte görülebilir (117). HCV’ye bağlı liken planus interferon tedavisinden yarar görebildiği gibi, lezyonların interferon tedavisinden sonra daha da arttığı da rapor edilmiştir (126). Erythema nodosum da HCV ile ilişkili diğer bir cilt lezyonudur (117).
Lenfositik Sialadenit
Hepatit C enfeksiyonlu hastaların tükrük bezlerinde %57’sinde lenfositik infiltrasyon mevcuttur. Sjögren sendromuna benzer klinik tablo prevalansı %14’tür (127).
İdyopatik Pulmoner Fibrozis
HCV’nin immunolojik yolla akciğerde intersitisyel dokuda lenfosit subpopülasyonunu etkileyerek fibrozise yol açtığı idda edilmektedir. Beraberinde alveolit görülebilir (117).
Tip II Diyabetes Mellitus
HCV’nin ekstrahepatik manifestasyonları arasında, tip 2 diyabetes mellitus da bildirilmektedir. HCV’ye bağlı kronik karaciğer hastalığı olanlarda diyabetes mellitus sıklığı %83 gibi yüksek oranlarda tespit edilmiştir. Genotip 2a ile enfekte kişilerde diyabetes mellitusun daha sık olduğu bildirilmiştir ve patogenezde daha çok insülin rezistansının etkili olduğu fikri ön plana çıkmıştır (128-130).
26

İlgili Kaynaklarsingle.php