Kronik C hepatiti tedavisinde en son gelişme ise “Pegile” interferonların (PEG-IFN) geliştirilmesi olmuştur. PEG-IFN haftada bir kez ciltaltı injeksiyonla yapılması nedeni ile tedaviye hasta uyumunu arttırır. Aynı zamanda, stabil ve yüksek kan düzeyi sağlayarak IFN-alfa’nın antiviral etkisini güçlendirir. Optimal doz ve sürelerde PEG-IFN monoterapisi, IFN-alfa monoterapisinden daha etkili bulunmuştur. PEG-IFN alfa ve ribavirin kombinasyonu tek başına PEG-IFN alfa’dan daha etkili olup, kalıcı cevap oranları %50’nin üzerine çıkmıştır (136). Halihazırda günümüzde önerilen tedavi rejimi PEG-IFN alfa ve ribavirin kombinasyonu şeklindedir. Tedavi öncesinde, kombinasyon tedavisine alınacak yanıtı olumlu yönde etkileyen faktörler; kısa hastalık süresi, ağır hepatik fibroz ve siroz bulunmaması, düşük HCV-RNA düzeyi, genotip 2 ve 3`dür. Virolojik yanıtın uzun süreli olması, HCV-RNA`nın erken klirensinin sağlanması (tedavinin baslangıcından itibaren 3 ay içinde) ve uzun süreli tedaviyle ilişkilidir. Genotip 2 ve 3`lü hastalarda kalıcı yanıt oranları %70-80`dir ve bu oranlara 24 haftalık daha düşük doz ribavirin (günlük 800 mg) kürüyle ulaşılabilir. Bunun tersine genotip 1`li hastalarda kalıcı yanıt sağlanması, 48 haftalık kürde (%4045) 24 haftalık küre göre daha sıktır ve optimal yanıt oranlarını elde edilebilmesi için ribavirinin tam doz kullanılması gerekir (günlük 1000-1200 mg) (136).
2836. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


36. SAYFA ICERIGI

Kronik C hepatiti tedavisinde en son gelişme ise “Pegile” interferonların (PEG-IFN) geliştirilmesi olmuştur. PEG-IFN haftada bir kez ciltaltı injeksiyonla yapılması nedeni ile tedaviye hasta uyumunu arttırır. Aynı zamanda, stabil ve yüksek kan düzeyi sağlayarak IFN-alfa’nın antiviral etkisini güçlendirir. Optimal doz ve sürelerde PEG-IFN monoterapisi, IFN-alfa monoterapisinden daha etkili bulunmuştur. PEG-IFN alfa ve ribavirin kombinasyonu tek başına PEG-IFN alfa’dan daha etkili olup, kalıcı cevap oranları %50’nin üzerine çıkmıştır (136). Halihazırda günümüzde önerilen tedavi rejimi PEG-IFN alfa ve ribavirin kombinasyonu şeklindedir. Tedavi öncesinde, kombinasyon tedavisine alınacak yanıtı olumlu yönde etkileyen faktörler; kısa hastalık süresi, ağır hepatik fibroz ve siroz bulunmaması, düşük HCV-RNA düzeyi, genotip 2 ve 3`dür. Virolojik yanıtın uzun süreli olması, HCV-RNA`nın erken klirensinin sağlanması (tedavinin baslangıcından itibaren 3 ay içinde) ve uzun süreli tedaviyle ilişkilidir. Genotip 2 ve 3`lü hastalarda kalıcı yanıt oranları %70-80`dir ve bu oranlara 24 haftalık daha düşük doz ribavirin (günlük 800 mg) kürüyle ulaşılabilir. Bunun tersine genotip 1`li hastalarda kalıcı yanıt sağlanması, 48 haftalık kürde (%4045) 24 haftalık küre göre daha sıktır ve optimal yanıt oranlarını elde edilebilmesi için ribavirinin tam doz kullanılması gerekir (günlük 1000-1200 mg) (136).
28

İlgili Kaynaklarsingle.php