GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma planı
Çalışmamızda kronik HCV enfeksiyonu olan toplam 36 hasta (24 kadın, 12 erkek, ortalama yaş: 47,913,2 yıl) antiviral ilaçlarla yapılan tedaviden önce incelenmiştir. Çalışmaya alınan bu hastalar normal ve yüksek transaminazlı hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Altı ay içersinde en az 2 veya 3 kez ölçülen ALT değeri normal olarak saptanan vakalar normal ALT grubuna alındı, bu süre içerisinde yapılan tetkiklerde ALT değeri yüksek olarak seyreden olgular ise yüksek ALTli kronik hepatit C grubuna alındı. Normal ALT grubuna 12 (11 kadın, 1 erkek, ortalama yaş: 48,613,8 yıl) ve yüksek ALTli kronik hepatit C enfeksiyonlu gruba ise 24 (13 kadın, 9 erkek, ortalama yaş 47,513,2) hasta dahil edildi. Çalışmamızda ayrıca; kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda ALT için bir eşik değer belirlemek amacıyla kontrol grubu olarak yaşları ve cinsiyetleri birbirine uygun olan 16 sağlıklı gönüllünün (9 kadın, 7 erkek,ortalama yaş 46,211,7 yıl) ALT düzeyi ölçüldü . Tüm kontrollerin, sağlık durumları fizik muayene, biyokimyasal testler ve ultrason yapılarak değerlendirildi ve herhangi bir patoloji saptanmadı. Çalışmaya katılan herkes fiziksel muayeneye, antropometrik ölçümlere ve biyokimyasal taramaya tabi tutuldu.
Hemokromatoz, Wilsons hastalığı, otoimmün hepatit, primer bilier siroz, primer sklerozan kolanjit, alfa-1 antitripsin eksikliği veya maligniteleri olan
2937. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


37. SAYFA ICERIGI

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma planı
Çalışmamızda kronik HCV enfeksiyonu olan toplam 36 hasta (24 kadın, 12 erkek, ortalama yaş: 47,913,2 yıl) antiviral ilaçlarla yapılan tedaviden önce incelenmiştir. Çalışmaya alınan bu hastalar normal ve yüksek transaminazlı hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Altı ay içersinde en az 2 veya 3 kez ölçülen ALT değeri normal olarak saptanan vakalar normal ALT grubuna alındı, bu süre içerisinde yapılan tetkiklerde ALT değeri yüksek olarak seyreden olgular ise yüksek ALTli kronik hepatit C grubuna alındı. Normal ALT grubuna 12 (11 kadın, 1 erkek, ortalama yaş: 48,613,8 yıl) ve yüksek ALTli kronik hepatit C enfeksiyonlu gruba ise 24 (13 kadın, 9 erkek, ortalama yaş 47,513,2) hasta dahil edildi. Çalışmamızda ayrıca; kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda ALT için bir eşik değer belirlemek amacıyla kontrol grubu olarak yaşları ve cinsiyetleri birbirine uygun olan 16 sağlıklı gönüllünün (9 kadın, 7 erkek,ortalama yaş 46,211,7 yıl) ALT düzeyi ölçüldü . Tüm kontrollerin, sağlık durumları fizik muayene, biyokimyasal testler ve ultrason yapılarak değerlendirildi ve herhangi bir patoloji saptanmadı. Çalışmaya katılan herkes fiziksel muayeneye, antropometrik ölçümlere ve biyokimyasal taramaya tabi tutuldu.
Hemokromatoz, Wilsons hastalığı, otoimmün hepatit, primer bilier siroz, primer sklerozan kolanjit, alfa-1 antitripsin eksikliği veya maligniteleri olan
29

İlgili Kaynaklarsingle.php