hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bu kişilerden hiçbiri; östrojen, amiodaron, steroid, tamoksifen veya bitkisel ilaç tedavisi dahil herhangi bir karaciğere toksik ilaç tedavisi görmemekteydi. Ayrıca, alkol alımı 20 g/günü aşan hastalar da çalışmamıza dahil edilmedi.
Ayrıca çalışmaya katılan herkes, bilgilendirilmiş olur formunu doldurdu. Çalışmamız insanlar üzerindeki deneylere yönelik etik standartlara uygun olup Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Etik Komitesi tarafından onaylanmıştır.
Laboratuvar ve Viroloji Değerlendirmesi
Alanin aminotransferazın (ALT) ve diğer biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi için bir gecelik açlıktan sonra kan numuneleri alındı. Halihazırda piyasada bulunan kitler kullanılarak rutin biyokimyasal testler gerçekleştirildi. ALT için labroratuvar refarans aralığı olarak 0-42 IU/L normal kabul edildi. 70 kopya/mL duyarlılığa sahip RT-PCR tetkiki (Amplicor, Roche, Mannheim, Germany) kullanılarak serumda HCV-RNA belirlendi.
Ultrason Değerlendirmesi
Steatoz derecesini değerlendirmek için karaciğer ultrason (US) taraması gerçekleştirildi. Tüm ultrason prosedürleri aynı operatör tarafından gerçekleştirildi. Karaciğer steatozu, 0-3 ölçeğinde yarı kantitatif olarak yapılmıştır:
Grade 0: Normal Grade 1: Hafif diffüz ekojenite artışı mevcuttur, diyafragma ve intrahepatik damarların duvarları normal görünümdedir. Grade 2: Orta derecede ekojenite artışı, diyafragma ve intrahepatik damar duvarları görüntüsünde hafif silinme mevcuttur.
3038. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


38. SAYFA ICERIGI

hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bu kişilerden hiçbiri; östrojen, amiodaron, steroid, tamoksifen veya bitkisel ilaç tedavisi dahil herhangi bir karaciğere toksik ilaç tedavisi görmemekteydi. Ayrıca, alkol alımı 20 g/günü aşan hastalar da çalışmamıza dahil edilmedi.
Ayrıca çalışmaya katılan herkes, bilgilendirilmiş olur formunu doldurdu. Çalışmamız insanlar üzerindeki deneylere yönelik etik standartlara uygun olup Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi Etik Komitesi tarafından onaylanmıştır.
Laboratuvar ve Viroloji Değerlendirmesi
Alanin aminotransferazın (ALT) ve diğer biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi için bir gecelik açlıktan sonra kan numuneleri alındı. Halihazırda piyasada bulunan kitler kullanılarak rutin biyokimyasal testler gerçekleştirildi. ALT için labroratuvar refarans aralığı olarak 0-42 IU/L normal kabul edildi. 70 kopya/mL duyarlılığa sahip RT-PCR tetkiki (Amplicor, Roche, Mannheim, Germany) kullanılarak serumda HCV-RNA belirlendi.
Ultrason Değerlendirmesi
Steatoz derecesini değerlendirmek için karaciğer ultrason (US) taraması gerçekleştirildi. Tüm ultrason prosedürleri aynı operatör tarafından gerçekleştirildi. Karaciğer steatozu, 0-3 ölçeğinde yarı kantitatif olarak yapılmıştır:
Grade 0: Normal Grade 1: Hafif diffüz ekojenite artışı mevcuttur, diyafragma ve intrahepatik damarların duvarları normal görünümdedir. Grade 2: Orta derecede ekojenite artışı, diyafragma ve intrahepatik damar duvarları görüntüsünde hafif silinme mevcuttur.
30

İlgili Kaynaklarsingle.php