Grade 3: Belirgin eko artışı, diyafragma, intrahepatik damar duvarları ve sağ lob posterioru görüntüsünde ileri derecede veya tamamen silinme mevcuttur.
Histolojik Analiz
Karaciğer biyopsisi ultrason eşliğinde 16 gauge Tru-cut iğne kullanılarak lokal anestezi ile yapıldı. Histolojik numunelerin uzunluğu en az 2,5 cm idi. Tüm biyopsi numuneleri sabitleme için formalin çözeltisine kondu ve parafin bloklara batırıldı. Seri parçalar (4 m aralıklarla bölünmüştür) hematoksilen-eozin ve Mason-trikrom ile boyandı. Nekroinflamatuvar sürecin ve fibrozun şiddetini derecelendirmek için Knodell ve Desmet (137) tarafından tasarlanan hepatit aktivitesi indeksi (HAİ) kullanıldı. Hastalığın aktivite derecesi (grade) periportal ve/veya köprüleşme nekrozu, portal inflamasyon, intralobüler dejenerasyon ve fokal nekrozis olup olmamasına göre puanlanarak belirlendi. Bu skorlar toplanarak histolojik aktivite indeksi (HAİ) hesaplandı: 1-3 puan alanlar minimal kronik hepatit, 4-8 puan alanlar hafif kronik hepatit, 9-12 puan alanlar orta derecede kronik hepatit, 13-18 puan alanlar şiddetli kronik hepatit olarak kabul edildi.
HAİ; 1- Köprüleşme nekrozunun eşlik edip etmediği periportal nekroz (0-10), 2- İntralobular dejenerasyon ve fokal nekroz (0-4), 3- Portal inflamasyon (0-4) ve olmak üzere üç ayrı puanlama sisteminden meydana gelir.
Puanlamaya dahil edilmeyen fibrozis evresi ise (stage) şu şekilde değerlendirildi: fibrozis yoksa evre 0, portal genişleme varsa evre 2, köprüleşme
3139. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


39. SAYFA ICERIGI

Grade 3: Belirgin eko artışı, diyafragma, intrahepatik damar duvarları ve sağ lob posterioru görüntüsünde ileri derecede veya tamamen silinme mevcuttur.
Histolojik Analiz
Karaciğer biyopsisi ultrason eşliğinde 16 gauge Tru-cut iğne kullanılarak lokal anestezi ile yapıldı. Histolojik numunelerin uzunluğu en az 2,5 cm idi. Tüm biyopsi numuneleri sabitleme için formalin çözeltisine kondu ve parafin bloklara batırıldı. Seri parçalar (4 m aralıklarla bölünmüştür) hematoksilen-eozin ve Mason-trikrom ile boyandı. Nekroinflamatuvar sürecin ve fibrozun şiddetini derecelendirmek için Knodell ve Desmet (137) tarafından tasarlanan hepatit aktivitesi indeksi (HAİ) kullanıldı. Hastalığın aktivite derecesi (grade) periportal ve/veya köprüleşme nekrozu, portal inflamasyon, intralobüler dejenerasyon ve fokal nekrozis olup olmamasına göre puanlanarak belirlendi. Bu skorlar toplanarak histolojik aktivite indeksi (HAİ) hesaplandı: 1-3 puan alanlar minimal kronik hepatit, 4-8 puan alanlar hafif kronik hepatit, 9-12 puan alanlar orta derecede kronik hepatit, 13-18 puan alanlar şiddetli kronik hepatit olarak kabul edildi.
HAİ; 1- Köprüleşme nekrozunun eşlik edip etmediği periportal nekroz (0-10), 2- İntralobular dejenerasyon ve fokal nekroz (0-4), 3- Portal inflamasyon (0-4) ve olmak üzere üç ayrı puanlama sisteminden meydana gelir.
Puanlamaya dahil edilmeyen fibrozis evresi ise (stage) şu şekilde değerlendirildi: fibrozis yoksa evre 0, portal genişleme varsa evre 2, köprüleşme
31

İlgili Kaynaklarsingle.php