fibrozisi (portal-portal veya portal-santral bağlantı) varsa evre 3, siroz saptanırsa evre 4.
İstatistiksel Analiz İstatiksel analiz için SPSS 10.0 versiyonu (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)
kullanıldı. Değişkenlerin dağılımının gaussian modele uygun olup olmadığını onaylamak için KolmogorovSmirnov normallik testi kullanıldı. Sürekli değişkenler; ortalama, standard sapma ve medyan değer şeklinde [persantil değer aralığı] belirtildi. Serum ALT değerleri için eşik değerleri, MedCalc istatistiksel yazılımı (Mariakerke, Belçika) kullanılarak ROC (receiver operating characteristic) eğri analizi aracılığıyla belirlendi. Sürekli değişkenler bakımından 2 grup arasındaki farklılık, uygun olduğu durumda tek başına t testi veya Mann Whitney U testi kullanılarak değerlendirildi. Kategorik değişkenler ve gruplar arası karşılaştırmalar x2 testiyle analiz edildi. Çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki korelasyonlar Pearson korelasyon katsayıları kullanılarak değerlendirildi. HCV enfeksiyonlu hastalarda ALT düzeylerinin birbirinden bağımsız belirteçlerini değerlendirmek için Multivariate stepwise regression analizi kullanıldı. p < 0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 3240. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


40. SAYFA ICERIGI

fibrozisi (portal-portal veya portal-santral bağlantı) varsa evre 3, siroz saptanırsa evre 4.
İstatistiksel Analiz İstatiksel analiz için SPSS 10.0 versiyonu (SPSS Inc., Chicago, IL, USA)
kullanıldı. Değişkenlerin dağılımının gaussian modele uygun olup olmadığını onaylamak için KolmogorovSmirnov normallik testi kullanıldı. Sürekli değişkenler; ortalama, standard sapma ve medyan değer şeklinde [persantil değer aralığı] belirtildi. Serum ALT değerleri için eşik değerleri, MedCalc istatistiksel yazılımı (Mariakerke, Belçika) kullanılarak ROC (receiver operating characteristic) eğri analizi aracılığıyla belirlendi. Sürekli değişkenler bakımından 2 grup arasındaki farklılık, uygun olduğu durumda tek başına t testi veya Mann Whitney U testi kullanılarak değerlendirildi. Kategorik değişkenler ve gruplar arası karşılaştırmalar x2 testiyle analiz edildi. Çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki korelasyonlar Pearson korelasyon katsayıları kullanılarak değerlendirildi. HCV enfeksiyonlu hastalarda ALT düzeylerinin birbirinden bağımsız belirteçlerini değerlendirmek için Multivariate stepwise regression analizi kullanıldı. p < 0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 32

İlgili Kaynaklarsingle.php