BULGULAR Çalışmaya toplam 36 kronik hepatit C enfeksiyolu hasta alındı, bunların 12 (%33,6) tanesinde serum ALT düzeyi normal olarak kabul edilen değerlede iken [ortalama 18(IU/L), (14-20)], diğer 24 (%66,6) kronik hepatit C enfeksiyonlu hastanın ALT düzeyleri yüksek [74(IU/L), (64-98)] tespit edildi. Normal transaminaz grubunda ortalama AST düzeyinin 26 (IU/L) (23-32) , yüksek ALT grubunda 61 (IU/L) (48-71) olduğu görüldü. Kronik HCV enfeksiyonlu hastaların karakteristikleri Tablo 1de verilmiştir.
3341. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


41. SAYFA ICERIGI

BULGULAR Çalışmaya toplam 36 kronik hepatit C enfeksiyolu hasta alındı, bunların 12 (%33,6) tanesinde serum ALT düzeyi normal olarak kabul edilen değerlede iken [ortalama 18(IU/L), (14-20)], diğer 24 (%66,6) kronik hepatit C enfeksiyonlu hastanın ALT düzeyleri yüksek [74(IU/L), (64-98)] tespit edildi. Normal transaminaz grubunda ortalama AST düzeyinin 26 (IU/L) (23-32) , yüksek ALT grubunda 61 (IU/L) (48-71) olduğu görüldü. Kronik HCV enfeksiyonlu hastaların karakteristikleri Tablo 1de verilmiştir.
33

İlgili Kaynaklarsingle.php