Tablo-1 HCV enfeksiyonlu hastalar üzerinde yapılan çalışmanın genel özellikleri

Özellikler

Tüm grup (n = 36)

Kadın, n
Yaş (yıl) HCV enfeksiyonunun tahmini süresi (ay)

HCV RNA (IU/mL)

Vücut kütle endeksi (kg/m2)(BMI)

Bel Çevresi (cm)

Açlık kan glikozu(mg/dL)

Hemoglobin (mg/dL)

HOMA endeksi

Total kolesterol (mg/dL)

HDL kolesterolü (mg/dL)

Trigliseritler (mg/dL)

Serum albümin (g/dL)

Serum globülin (g/dL)

Serum kreatinin (mg/dL)

AST (IU/L)

ALT (IU/L)

ALP (IU/L)

GGT (IU/L)

LDH (IU/L)

Total Bilirubin (mg/dL)

Direkt Bilirubin (mg/dL)

Trombosit

sayımı

(103/mm3)

Ferritin (ng/mL)

Pozitif ANA, n

Pozitif AMA, n

Pozitif ASMA, n

Pozitif LKM-1, n

24 (%66,6) 47,9 13,2
58 (24-120)
2471075 2490186
28,5 3,9
98 11 96 10 13,9 1,5 3,1 2,4 161 36 48 11 98 41 4,4 0,3 3,1 0,6 0,8 0,2 48 (32-67) 64 (34-80) 90 33 45 (29-63) 184 32 0,7 0,3 0,3 (0,2-0,4)
202 54
45 (34-77) 2 (%5,5)
0 0 0

ALT düzeyi normal olan
hastalar (n=12) 11 (%91,6) 48,6 13,8
42 (22-89)
3279958 2551527
28,4 5,1
97 13 94 9 13,4 1,5 2,0 1,0 165 31 48 10 86 36 4,5 0,3 3,0 0,5 0,8 0,2 26 (23-32) 18 (14-20) 87 19 27 (14-44) 181 36 0,7 0,2 0,3 (0,2-0,4)
219 63
20 (14-41) 0 0 0 0

ALT düzeyi yüksek olan
hastalar (n=24) 13 (%54,2) 47,5 13,2
64 (38-140)
2066634 2410535
28,5 3,2
98 9 97 11 14,1 1,4 3,6 2,7 159 39 49 11 105 43 4,3 0,3 3,2 0,6 0,8 0,1 61 (48-71) 74 (64-98) 92 39 61 (34-75) 186 30 0,8 0,3 0,4 (0,3-0,5)
193 48
76 (49-167) 2 (%8,3) 0 0 0

P değeri
0,06 0,82
0,49
0,17
0,95
0,89 0,41 0,21 0,06 0,62 0,99 0,20 0,86 0,57 0,88 0,01 <0,001 0,67 0,16 0,66 0,68 0,46 0,18 0,01 0,79 - Veriler yerine göre yüzde, ortalama ve standart sapma veya medyan olarak ifade edilmiştir. 3442. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


42. SAYFA ICERIGI

Tablo-1 HCV enfeksiyonlu hastalar üzerinde yapılan çalışmanın genel özellikleri

Özellikler

Tüm grup (n = 36)

Kadın, n
Yaş (yıl) HCV enfeksiyonunun tahmini süresi (ay)

HCV RNA (IU/mL)

Vücut kütle endeksi (kg/m2)(BMI)

Bel Çevresi (cm)

Açlık kan glikozu(mg/dL)

Hemoglobin (mg/dL)

HOMA endeksi

Total kolesterol (mg/dL)

HDL kolesterolü (mg/dL)

Trigliseritler (mg/dL)

Serum albümin (g/dL)

Serum globülin (g/dL)

Serum kreatinin (mg/dL)

AST (IU/L)

ALT (IU/L)

ALP (IU/L)

GGT (IU/L)

LDH (IU/L)

Total Bilirubin (mg/dL)

Direkt Bilirubin (mg/dL)

Trombosit

sayımı

(103/mm3)

Ferritin (ng/mL)

Pozitif ANA, n

Pozitif AMA, n

Pozitif ASMA, n

Pozitif LKM-1, n

24 (%66,6) 47,9 13,2
58 (24-120)
2471075 2490186
28,5 3,9
98 11 96 10 13,9 1,5 3,1 2,4 161 36 48 11 98 41 4,4 0,3 3,1 0,6 0,8 0,2 48 (32-67) 64 (34-80) 90 33 45 (29-63) 184 32 0,7 0,3 0,3 (0,2-0,4)
202 54
45 (34-77) 2 (%5,5)
0 0 0

ALT düzeyi normal olan
hastalar (n=12) 11 (%91,6) 48,6 13,8
42 (22-89)
3279958 2551527
28,4 5,1
97 13 94 9 13,4 1,5 2,0 1,0 165 31 48 10 86 36 4,5 0,3 3,0 0,5 0,8 0,2 26 (23-32) 18 (14-20) 87 19 27 (14-44) 181 36 0,7 0,2 0,3 (0,2-0,4)
219 63
20 (14-41) 0 0 0 0

ALT düzeyi yüksek olan
hastalar (n=24) 13 (%54,2) 47,5 13,2
64 (38-140)
2066634 2410535
28,5 3,2
98 9 97 11 14,1 1,4 3,6 2,7 159 39 49 11 105 43 4,3 0,3 3,2 0,6 0,8 0,1 61 (48-71) 74 (64-98) 92 39 61 (34-75) 186 30 0,8 0,3 0,4 (0,3-0,5)
193 48
76 (49-167) 2 (%8,3) 0 0 0

P değeri
0,06 0,82
0,49
0,17
0,95
0,89 0,41 0,21 0,06 0,62 0,99 0,20 0,86 0,57 0,88 0,01 <0,001 0,67 0,16 0,66 0,68 0,46 0,18 0,01 0,79 - Veriler yerine göre yüzde, ortalama ve standart sapma veya medyan olarak ifade edilmiştir. 34

İlgili Kaynaklarsingle.php