Hastalarımızın yaş aralığı 47,913,2 yıl idi. Çalışmaya alınan gruplar arasında; yaş, bel çevresi, VKİ, HOMA, serum albumin, total kolesterol, HDL, LDH, T.Biluribin düzeyleri, ANA, AMA, ASMA, Anti LKM-1 pozitifliği bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken, buna karşılık cinsiyet, enfeksiyon süresi, AST, ALT, serum ferritin düzeyi, HCV-RNA yükü ve Histolojik aktivite indeksi(HAİ) bileşenleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı.
Tüm Hepatit Cli hastaların %66.6sı (24), normal ALTli hastalarımızın %91.6nin (11) cinsiyeti kadındı . HCV enfeksiyonunun tahmin edilen ortalama süresi 58 ay (24-120 ay) olarak tespit edildi. Bu süre normal ALTye sahip gurupta ortalama 42 ay (22-89 ay) iken yüksek ALTli vakalarda ortalama 64 ay (38-140 ay) idi.
Çalışmaya alınan iki grup arasında serum ferritin düzeyi açısından anlamlı fark mevcuttu (p=0,01). Normal ALT grubunda ferritin düzeyi 20 (ng/mL) (14-41) olarak tespit edildi. Yüksek ALTli grupta ise ferritin 76 (ng/mL) (49-167) idi.
Çalışmaya katılanların histolojik bulguları Tablo 2de gösterilmektedir.
3543. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


43. SAYFA ICERIGI

Hastalarımızın yaş aralığı 47,913,2 yıl idi. Çalışmaya alınan gruplar arasında; yaş, bel çevresi, VKİ, HOMA, serum albumin, total kolesterol, HDL, LDH, T.Biluribin düzeyleri, ANA, AMA, ASMA, Anti LKM-1 pozitifliği bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken, buna karşılık cinsiyet, enfeksiyon süresi, AST, ALT, serum ferritin düzeyi, HCV-RNA yükü ve Histolojik aktivite indeksi(HAİ) bileşenleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı.
Tüm Hepatit Cli hastaların %66.6sı (24), normal ALTli hastalarımızın %91.6nin (11) cinsiyeti kadındı . HCV enfeksiyonunun tahmin edilen ortalama süresi 58 ay (24-120 ay) olarak tespit edildi. Bu süre normal ALTye sahip gurupta ortalama 42 ay (22-89 ay) iken yüksek ALTli vakalarda ortalama 64 ay (38-140 ay) idi.
Çalışmaya alınan iki grup arasında serum ferritin düzeyi açısından anlamlı fark mevcuttu (p=0,01). Normal ALT grubunda ferritin düzeyi 20 (ng/mL) (14-41) olarak tespit edildi. Yüksek ALTli grupta ise ferritin 76 (ng/mL) (49-167) idi.
Çalışmaya katılanların histolojik bulguları Tablo 2de gösterilmektedir.
35

İlgili Kaynaklarsingle.php