Tablo-2 Çalışmaya katılmış HCV enfeksiyonlu 36 kişide karaciğer histolojisi

Değişken
Histolojik aktivitesi endeksi (HAİ) Köprüleşme nekrozu periportal nekroz İntralobular dejenerasyon ve fokal nekroz Portal inflamasyon

Tüm grup (n = 36)
9,5 3,7 3,7 2,2 2,7 1,1 3,0 1,0

ALT düzeyi normal olan
hastalar (n=12)

ALT düzeyi yüksek olan hastalar (n=24)

6,6 3,9 11,0 2,5

2,1 1,9 4,5 2,0

2,1 1,2 3,0 0,8

2,3 1,4 3,3 0,8

P değeri
<0,001 <0,001 0,03 0,02 Fibroz 1,9 1,2 1,0 0,9 2,4 0,9 <0,001 Veriler yerine göre ortalama ve standart sapma veya medyan olarak ifade edilmiştir. ALT düzeyi normal olan ve olmayan hastaların HAİsindeki farklılıklar Tablo 2de gösterilmektedir. ALT düzeyi normal olan hastaların toplam HAİ skoru (6,63,9), ALT düzeyi yüksek olan hastalara (11,02,5, p < 0,001) kıyasla belirgin ölçüde daha düşük bulundu. Köprüleşme nekrozunun eşlik ettiği veya tek başına periportal nekroz, intralobular dejenerasyon ve fokal nekroz, portal inflamasyon ve fibroz da dahil tüm HAİ bileşenleri; ALT düzeyi normal olan hastalarda ALT düzeyi yüksek olan hastalara nazaran belirgin ölçüde daha düşük olduğu tespit edildi (Tablo 2). HCV enfeksiyonlu 36 hastanın 22sinde (%61) steatoz vardı; bunlardan 8inde (%22) grade 1,11inde (%30) grade 2 ve 3ünde (%9) grade 3 steatoz saptandı. Bununla birlikte, ALT düzeyi normal olan kronik hepatit C hastalarıyla, yüksek ALT düzeyi olan hastalar arasında ultrason da steatoz derecelendirmesi bakımından belirgin bir farklılık saptanmadı (0,8 0,7ye karşılık 1,2 1,1; p = 0,17). İnsülin direncini sık kullanılan bir metod olan HOMA formülüyle [HOMA= insülin x Açlık kan şekeri(mmol/L)/ 22,5] hesaplandı. 3644. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


44. SAYFA ICERIGI

Tablo-2 Çalışmaya katılmış HCV enfeksiyonlu 36 kişide karaciğer histolojisi

Değişken
Histolojik aktivitesi endeksi (HAİ) Köprüleşme nekrozu periportal nekroz İntralobular dejenerasyon ve fokal nekroz Portal inflamasyon

Tüm grup (n = 36)
9,5 3,7 3,7 2,2 2,7 1,1 3,0 1,0

ALT düzeyi normal olan
hastalar (n=12)

ALT düzeyi yüksek olan hastalar (n=24)

6,6 3,9 11,0 2,5

2,1 1,9 4,5 2,0

2,1 1,2 3,0 0,8

2,3 1,4 3,3 0,8

P değeri
<0,001 <0,001 0,03 0,02 Fibroz 1,9 1,2 1,0 0,9 2,4 0,9 <0,001 Veriler yerine göre ortalama ve standart sapma veya medyan olarak ifade edilmiştir. ALT düzeyi normal olan ve olmayan hastaların HAİsindeki farklılıklar Tablo 2de gösterilmektedir. ALT düzeyi normal olan hastaların toplam HAİ skoru (6,63,9), ALT düzeyi yüksek olan hastalara (11,02,5, p < 0,001) kıyasla belirgin ölçüde daha düşük bulundu. Köprüleşme nekrozunun eşlik ettiği veya tek başına periportal nekroz, intralobular dejenerasyon ve fokal nekroz, portal inflamasyon ve fibroz da dahil tüm HAİ bileşenleri; ALT düzeyi normal olan hastalarda ALT düzeyi yüksek olan hastalara nazaran belirgin ölçüde daha düşük olduğu tespit edildi (Tablo 2). HCV enfeksiyonlu 36 hastanın 22sinde (%61) steatoz vardı; bunlardan 8inde (%22) grade 1,11inde (%30) grade 2 ve 3ünde (%9) grade 3 steatoz saptandı. Bununla birlikte, ALT düzeyi normal olan kronik hepatit C hastalarıyla, yüksek ALT düzeyi olan hastalar arasında ultrason da steatoz derecelendirmesi bakımından belirgin bir farklılık saptanmadı (0,8 0,7ye karşılık 1,2 1,1; p = 0,17). İnsülin direncini sık kullanılan bir metod olan HOMA formülüyle [HOMA= insülin x Açlık kan şekeri(mmol/L)/ 22,5] hesaplandı. 36

İlgili Kaynaklarsingle.php