Hasta gruplarımız arasında insülin direnci açısından da istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Normal ALT grubunda 2,0 1,0 iken , yüksek ALTye sahip grupta 3,6 2,7 (p=0,06) olarak tespit edildi.
HCV enfeksiyonlu hastalardaki serum ALT düzeylerinin enfeksiyon süresi, HCV-RNA, HAİ ile karşılaştırılması ( Bivariate analysis)
Serum ALT düzeyleri; HCV enfeksiyonunun süresiyle (r = 0,46, p < 0,01, Şekil 1), HCV-RNA ile (r = -0,33, p < 0,05, Şekil 2) ve HAİ ile (r = 0,44, p < 0,01, Şekil 3) korele edilmiştir. Kronik Hepatit C enfeksiyonun süresi daha uzun tespit edilen vakalarda ALT düzeyi anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (Şekil 1). Yani enfeksiyon süresi uzadıkça ortalama ALT düzeyi artmaktaydı. Viral yükün daha yüksek olduğu vakalarda serum ALT düzeyleri daha düşük değerlerde tespit edildi (Şekil 2). Bu iki parametre arasında istatiksel olarak anlamlı derecede ters bi korelasyon mevcuttu (p <0,05). Viral yükün daha az bulunduğu vakalarda serum ALT düzeyi daha yüksek bulundu. Serum ALT düzeyiyle HAİ bileşenleri arasında periportal köprüleşme nekrozu/periportal nekroz (r = 0,50, p < 0,01) ve fibrozla (r = 0,37, p < 0,05) belirgin doğrusal bir ilişki bulundu (Şekil 3). Serum ALTsi yüksek olan hastaların histopatolojisi daha şiddetli hasarla koreleydi. Serum ALT düzeyi arttıkça histopatolojik hasarın şiddetide artmaktaydı. 3745. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


45. SAYFA ICERIGI

Hasta gruplarımız arasında insülin direnci açısından da istatistiksel anlamlı fark saptanmadı. Normal ALT grubunda 2,0 1,0 iken , yüksek ALTye sahip grupta 3,6 2,7 (p=0,06) olarak tespit edildi.
HCV enfeksiyonlu hastalardaki serum ALT düzeylerinin enfeksiyon süresi, HCV-RNA, HAİ ile karşılaştırılması ( Bivariate analysis)
Serum ALT düzeyleri; HCV enfeksiyonunun süresiyle (r = 0,46, p < 0,01, Şekil 1), HCV-RNA ile (r = -0,33, p < 0,05, Şekil 2) ve HAİ ile (r = 0,44, p < 0,01, Şekil 3) korele edilmiştir. Kronik Hepatit C enfeksiyonun süresi daha uzun tespit edilen vakalarda ALT düzeyi anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (Şekil 1). Yani enfeksiyon süresi uzadıkça ortalama ALT düzeyi artmaktaydı. Viral yükün daha yüksek olduğu vakalarda serum ALT düzeyleri daha düşük değerlerde tespit edildi (Şekil 2). Bu iki parametre arasında istatiksel olarak anlamlı derecede ters bi korelasyon mevcuttu (p <0,05). Viral yükün daha az bulunduğu vakalarda serum ALT düzeyi daha yüksek bulundu. Serum ALT düzeyiyle HAİ bileşenleri arasında periportal köprüleşme nekrozu/periportal nekroz (r = 0,50, p < 0,01) ve fibrozla (r = 0,37, p < 0,05) belirgin doğrusal bir ilişki bulundu (Şekil 3). Serum ALTsi yüksek olan hastaların histopatolojisi daha şiddetli hasarla koreleydi. Serum ALT düzeyi arttıkça histopatolojik hasarın şiddetide artmaktaydı. 37

İlgili Kaynaklarsingle.php