Serum ALT (IU/L)

400 350 300 250 200 150 100
50 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Histolojik Aktivite İndeksi
Şekil 3 HAİ ve serum ALT (r = 0,44, p < 0,01) arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteren dağılım şeması. Kronik HCV enfeksiyonu olan hastaları sağlıklı kontrollerden ayırt etmek için kullanılan serum ALT düzeylerinin eşik değeri Çalışmamızda; kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları, sağlıklı bireylerden ayırabilecek ALT düzeyi için bir eşik değer belirlemek amacıyla yaşları ve cinsiyetleri birbirine uygun olan 16 sağlıklı kişi alındı. Kontrol grubumuzdaki ALT düzeyleri ortalama 18,23,6 IU/L olarak tespit edildi. ALT için eşik değer ROC eğrisi kullanılarak her cinsiyet için ayrı ayrı belirlendi. Sağlıklı 4048. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


48. SAYFA ICERIGI

Serum ALT (IU/L)

400 350 300 250 200 150 100
50 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 Histolojik Aktivite İndeksi
Şekil 3 HAİ ve serum ALT (r = 0,44, p < 0,01) arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteren dağılım şeması. Kronik HCV enfeksiyonu olan hastaları sağlıklı kontrollerden ayırt etmek için kullanılan serum ALT düzeylerinin eşik değeri Çalışmamızda; kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları, sağlıklı bireylerden ayırabilecek ALT düzeyi için bir eşik değer belirlemek amacıyla yaşları ve cinsiyetleri birbirine uygun olan 16 sağlıklı kişi alındı. Kontrol grubumuzdaki ALT düzeyleri ortalama 18,23,6 IU/L olarak tespit edildi. ALT için eşik değer ROC eğrisi kullanılarak her cinsiyet için ayrı ayrı belirlendi. Sağlıklı 40

İlgili Kaynaklarsingle.php