Duyarlılık (Sensitivite)

kadınları kronik HCV enfeksiyonu olan kadınlardan ayırmak için tespit edilen ALT eşik değeri, %87.5lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 22 IU/L olarak belirlendi (Şekil 4). Kronik HCV enfeksiyonu olmayan erkeklerde ise ALT için bir eşik değer, %97lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 23 IU/L olarak tespit edildi (Şekil 5). Özetle ROC eğri analiziyle sağlıklı popülasyonumuzda ALT için ideal eşik değer kadınlarda 22 IU/L, erkeklerde 23 IU/L olarak belirlendi.
ALT 100
80
60
40
20
0 0 20 40 60 80 100 Özgüllük (Spesifite)
Şekil 4 Kadın kronik HCV enfeksiyonlu hastaları, kontrol sağlıklı kadın olgulardan ayırmak amacıyla eşik serum ALT değeri belirlemek için yapılan ROC eğrisi.
Bu analizde kronik HCV enfeksiyonu olmayan kadınları kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarımızdan ayıran ALT için eşik değer, %87,5lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 22 IU/L olduğu saptandı.
4149. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


49. SAYFA ICERIGI

Duyarlılık (Sensitivite)

kadınları kronik HCV enfeksiyonu olan kadınlardan ayırmak için tespit edilen ALT eşik değeri, %87.5lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 22 IU/L olarak belirlendi (Şekil 4). Kronik HCV enfeksiyonu olmayan erkeklerde ise ALT için bir eşik değer, %97lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 23 IU/L olarak tespit edildi (Şekil 5). Özetle ROC eğri analiziyle sağlıklı popülasyonumuzda ALT için ideal eşik değer kadınlarda 22 IU/L, erkeklerde 23 IU/L olarak belirlendi.
ALT 100
80
60
40
20
0 0 20 40 60 80 100 Özgüllük (Spesifite)
Şekil 4 Kadın kronik HCV enfeksiyonlu hastaları, kontrol sağlıklı kadın olgulardan ayırmak amacıyla eşik serum ALT değeri belirlemek için yapılan ROC eğrisi.
Bu analizde kronik HCV enfeksiyonu olmayan kadınları kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarımızdan ayıran ALT için eşik değer, %87,5lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 22 IU/L olduğu saptandı.
41

İlgili Kaynaklarsingle.php