ÖZET
Kronik Hepatit C enfeksiyonu olan tedavi görmemiş hastaların yaklaşık %30u normal ALT düzeylerine sahiptir (1,2). Sürekli olarak normal ALT düzeyleri sergilemelerine rağmen bu hastaların dikkate değer bir kısmında önemli derecede karaciğer hasarı saptanmıştır (3). Birçok yeni çalışma, normal ALT referans aralığının tanımlandığı önceki değerlerin klinik olarak HCV ile enfekte hastalarda da geçerli olup olmadığını sorgulamaktadır (4,5). Biz bu çalışmada, normal ALT düzeyine sahip kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları; klinik, biyokimyasal, virolojik ve histolojik özellikler bakımından yüksek ALT düzeyine sahip hastalarla karşılaştırmak, ayrıca elde edilen verilere göre histolojik hasarla hangi ALT eşik değerinin ilişkili olduğunu ve hangi ALT düzeyinin kronik hepatiti gösterebildiğini belirlemeyi amaçladık.
Kronik HCV enfeksiyonu olan toplam 36 hasta (24 kadın, 12 erkek) antiviral ilaçlarla yapılan tedaviden önce incelenmiştir. Çalışmaya alınan bu hastalar normal ve yüksek transaminazlı hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Normal ALT grubuna 12 (11 kadın, 1 erkek ) ve yüksek ALTli kronik hepatit C enfeksiyonlu gruba ise 24 (13 kadın, 9 erkek ) hasta dahil edildi. Çalışmamızda; kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda ALT için bir eşik değer belirlemek amacıyla kontrol grubu olarak yaşları ve cinsiyetleri birbirine uygun olan 16 sağlıklı gönüllü (9 kadın, 7 erkek) alındı.
ii5. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


5. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Kronik Hepatit C enfeksiyonu olan tedavi görmemiş hastaların yaklaşık %30u normal ALT düzeylerine sahiptir (1,2). Sürekli olarak normal ALT düzeyleri sergilemelerine rağmen bu hastaların dikkate değer bir kısmında önemli derecede karaciğer hasarı saptanmıştır (3). Birçok yeni çalışma, normal ALT referans aralığının tanımlandığı önceki değerlerin klinik olarak HCV ile enfekte hastalarda da geçerli olup olmadığını sorgulamaktadır (4,5). Biz bu çalışmada, normal ALT düzeyine sahip kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları; klinik, biyokimyasal, virolojik ve histolojik özellikler bakımından yüksek ALT düzeyine sahip hastalarla karşılaştırmak, ayrıca elde edilen verilere göre histolojik hasarla hangi ALT eşik değerinin ilişkili olduğunu ve hangi ALT düzeyinin kronik hepatiti gösterebildiğini belirlemeyi amaçladık.
Kronik HCV enfeksiyonu olan toplam 36 hasta (24 kadın, 12 erkek) antiviral ilaçlarla yapılan tedaviden önce incelenmiştir. Çalışmaya alınan bu hastalar normal ve yüksek transaminazlı hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Normal ALT grubuna 12 (11 kadın, 1 erkek ) ve yüksek ALTli kronik hepatit C enfeksiyonlu gruba ise 24 (13 kadın, 9 erkek ) hasta dahil edildi. Çalışmamızda; kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda ALT için bir eşik değer belirlemek amacıyla kontrol grubu olarak yaşları ve cinsiyetleri birbirine uygun olan 16 sağlıklı gönüllü (9 kadın, 7 erkek) alındı.
ii

İlgili Kaynaklarsingle.php