Duyarlılık (Sensitivite)

100 80 60 40 20 0 0

ALT

20 40 60 80 Öz1g0ü0ll-üSkpe(Scipfiecsitiyfite)

100

Şekil 5 Erkek kronik HCV enfeksiyonlu hastaları kontrol erkek olgulardan ayırmak amacıyla eşik serum ALT düzeyi belirlemek için yapılan ROC eğrisi.
Bu analizde sağlıklı erkekleri (kontrol) kronik hepatit Cli erkeklerden ayıran ALT düzeyi eşik değeri, %97lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 23 IU/L olarak saptandı.

4250. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


50. SAYFA ICERIGI

Duyarlılık (Sensitivite)

100 80 60 40 20 0 0

ALT

20 40 60 80 Öz1g0ü0ll-üSkpe(Scipfiecsitiyfite)

100

Şekil 5 Erkek kronik HCV enfeksiyonlu hastaları kontrol erkek olgulardan ayırmak amacıyla eşik serum ALT düzeyi belirlemek için yapılan ROC eğrisi.
Bu analizde sağlıklı erkekleri (kontrol) kronik hepatit Cli erkeklerden ayıran ALT düzeyi eşik değeri, %97lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 23 IU/L olarak saptandı.

42

İlgili Kaynaklarsingle.php