yüksek olanlarda karaciğer inflamasyonunun ve fibrozisin genel olarak daha şiddetli olduğu gösterilmiştir (10-12). Sürekli normal ALTye sahip kronik hepatit Cli hastaların tedavi edilmesinin ne derece uygun olduğu üzerinde hala devam etmekte olan tartışmalar vardır. Bu tartışmalar hepatit C hastalığında karaciğer hasarının progresyonuna neden olan faktörler açısından sahip olduğumuz bilginin henüz oldukça yetersiz olmasından kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Bu varsayımdan yola çıkarak, normal ALTye sahip kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalardan oluşan bir grupta genel klinik, biyokimyasal ve histolojik özellikleri araştırmak ve bunları yüksek transaminazlı kronik hepatit C hastalarıyla karşılaştırmak üzere çalışmamızı tasarladık.
Günümüze kadar yapılan bir çok çalışma sonunda elde edilen önemli bir veri; serum ALT düzeylerini pek çok faktörün etkiliyor olmasıdır ve bir kişi için normal olarak belirlenen düzeyin bir diğer kişi için anormal olma ihtimali bulunmasıdır. ALT için ortalama değerler, popülasyonlar arasında benzerlik göstermektedir, ancak referans aralıkları ve bu aralıktaki dağılım cinsiyete ve ırka göre değişmektedir (7,8). Örneğin, erkeklerde, Hispaniklerde ve siyahlardaki ortalama ALT dağılımı popülasyon için belirlenen normal aralığın üst sınırlarına yakın olma eğilimindedir (139). Bu durum, gerçekleştirilen pek çok çalışmada sürekli olarak normal ve anormal ALT düzeylerinin cinsiyete ve ırka göre neden farklılık gösterdiğini açıklamaktadır (8). Ayrıca, Prati ve ekibi tarafından kendilerinden kan numunesi alınan 6835 sağlıklı kişi üzerinde yürütülen bir çalışmada; serum ALT aktivitesinin, vücut kitle indeksi ile bağımsız bir ilişkisi olduğu bulunmuştur (8). Yazarların önerilerinden biri de, kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda ve nonalkolik yağlı karaciğerli hastalarda ALTnin normal aralığının yeniden incelenmesidir (8). Normal ALTye sahip kronik hepatitli hastalarda hastalığın ilerlemesi, histolojik bulguların yorumlanması ve bu verilerin klinik parametrelerle daha önceden tahmin edilebilmesi için ek çalışmalar yapılmalıdır.
4654. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


54. SAYFA ICERIGI

yüksek olanlarda karaciğer inflamasyonunun ve fibrozisin genel olarak daha şiddetli olduğu gösterilmiştir (10-12). Sürekli normal ALTye sahip kronik hepatit Cli hastaların tedavi edilmesinin ne derece uygun olduğu üzerinde hala devam etmekte olan tartışmalar vardır. Bu tartışmalar hepatit C hastalığında karaciğer hasarının progresyonuna neden olan faktörler açısından sahip olduğumuz bilginin henüz oldukça yetersiz olmasından kaynaklanıyor gibi görünmektedir. Bu varsayımdan yola çıkarak, normal ALTye sahip kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalardan oluşan bir grupta genel klinik, biyokimyasal ve histolojik özellikleri araştırmak ve bunları yüksek transaminazlı kronik hepatit C hastalarıyla karşılaştırmak üzere çalışmamızı tasarladık.
Günümüze kadar yapılan bir çok çalışma sonunda elde edilen önemli bir veri; serum ALT düzeylerini pek çok faktörün etkiliyor olmasıdır ve bir kişi için normal olarak belirlenen düzeyin bir diğer kişi için anormal olma ihtimali bulunmasıdır. ALT için ortalama değerler, popülasyonlar arasında benzerlik göstermektedir, ancak referans aralıkları ve bu aralıktaki dağılım cinsiyete ve ırka göre değişmektedir (7,8). Örneğin, erkeklerde, Hispaniklerde ve siyahlardaki ortalama ALT dağılımı popülasyon için belirlenen normal aralığın üst sınırlarına yakın olma eğilimindedir (139). Bu durum, gerçekleştirilen pek çok çalışmada sürekli olarak normal ve anormal ALT düzeylerinin cinsiyete ve ırka göre neden farklılık gösterdiğini açıklamaktadır (8). Ayrıca, Prati ve ekibi tarafından kendilerinden kan numunesi alınan 6835 sağlıklı kişi üzerinde yürütülen bir çalışmada; serum ALT aktivitesinin, vücut kitle indeksi ile bağımsız bir ilişkisi olduğu bulunmuştur (8). Yazarların önerilerinden biri de, kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda ve nonalkolik yağlı karaciğerli hastalarda ALTnin normal aralığının yeniden incelenmesidir (8). Normal ALTye sahip kronik hepatitli hastalarda hastalığın ilerlemesi, histolojik bulguların yorumlanması ve bu verilerin klinik parametrelerle daha önceden tahmin edilebilmesi için ek çalışmalar yapılmalıdır.
46

İlgili Kaynaklarsingle.php