ALT düzeyi için normal referans aralık 1950lerde belirlenmiştir ve o günden bugüne çok az değişiklik göstermiştir. Ancak, ALT aralığını tanımlamak için daha önce belirlenen referans aralığın gerçekten doğru olup olmadığını sorgulamak üzere günümüzde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu koşullar altında, normal ALT referans aralığının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği tekrar tekrar belirtilmiştir (7,8). Pek çok ülkede, ALT için eşik değer, sağlıklı kişilerin normal değerlerin üst sınırının iki katı olarak tanımlanmıştır (151). Erkekler ve kadınlar için normal ALT düzeyi sırasıyla <23 IU/L ve <18 IU/L'dir (151). Türkiyede kronik karaciğer hastalığı riski günümüz yöntemleriyle en düşük saptanan (sağlıklı) kişilerin normal ALT eşik değerini belirlemek için, 16 sağlıklı vakanın ALT düzeylerini ölçtük ve ROC eğri analiziyle bu popülasyondaki ideal eşik değeri erkeklerde 23 IU/L, kadınlarda 22 IU/L olarak tespit ettik. Ayrıca ROC analizini (Şekil 3) kullanarak HAİ değeri 4 olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları tanımlarken ALT için daha iyi eşik değerin, %80,8lik duyarlılık ve %100lük özgüllük ile 32 IU/L olduğunu gösterdik. Elde edilen bu yeni verilerin klinik uygulamada kullanılan ALT ölçümü için yeni referans aralığı sağlayarak hala sürmekte olan tartışmaya katkıda bulunacak olması umut vericidir . Histolojik olarak, ALT düzeyi sürekli bir şekilde normal olan hastalarımızda toplam HAİ puanı daha düşük tespit edildi. HAİ bileşenlerinden periportal nekroz/köprüleşme nekrozu, intralobular dejenerasyon ve fokal nekroz, portal inflamasyon ve fibroz, sürekli normal transaminaza sahip vakalarda daha hafif olarak tespit edildi. Benzer sonuçlar, Gholson CF ve arkadaşlarının yaptığı kronik hepatit Cli ve normal ALT düzeyli hastaların, ALT düzeyleri yüksek olan hastalarla karşılaştırıldığı çalışmada da gösterilmiştir. Araştırmacı belirgin şekilde düşük hepatosit proliferasyon hızları, düşük apoptozis hızları ve orta derecede histolojik hasar olduğunu bizim çalışmamızda olduğu gibi kendi hasta grubunda da ortaya koymuştur(11). Persico M ve arkadaşları 10 yıllık takip sonuçlarını değerlendirdikleri çalışmalarında ALT 4755. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


55. SAYFA ICERIGI

ALT düzeyi için normal referans aralık 1950lerde belirlenmiştir ve o günden bugüne çok az değişiklik göstermiştir. Ancak, ALT aralığını tanımlamak için daha önce belirlenen referans aralığın gerçekten doğru olup olmadığını sorgulamak üzere günümüzde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu koşullar altında, normal ALT referans aralığının tekrar gözden geçirilmesi gerektiği tekrar tekrar belirtilmiştir (7,8). Pek çok ülkede, ALT için eşik değer, sağlıklı kişilerin normal değerlerin üst sınırının iki katı olarak tanımlanmıştır (151). Erkekler ve kadınlar için normal ALT düzeyi sırasıyla <23 IU/L ve <18 IU/L'dir (151). Türkiyede kronik karaciğer hastalığı riski günümüz yöntemleriyle en düşük saptanan (sağlıklı) kişilerin normal ALT eşik değerini belirlemek için, 16 sağlıklı vakanın ALT düzeylerini ölçtük ve ROC eğri analiziyle bu popülasyondaki ideal eşik değeri erkeklerde 23 IU/L, kadınlarda 22 IU/L olarak tespit ettik. Ayrıca ROC analizini (Şekil 3) kullanarak HAİ değeri 4 olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları tanımlarken ALT için daha iyi eşik değerin, %80,8lik duyarlılık ve %100lük özgüllük ile 32 IU/L olduğunu gösterdik. Elde edilen bu yeni verilerin klinik uygulamada kullanılan ALT ölçümü için yeni referans aralığı sağlayarak hala sürmekte olan tartışmaya katkıda bulunacak olması umut vericidir . Histolojik olarak, ALT düzeyi sürekli bir şekilde normal olan hastalarımızda toplam HAİ puanı daha düşük tespit edildi. HAİ bileşenlerinden periportal nekroz/köprüleşme nekrozu, intralobular dejenerasyon ve fokal nekroz, portal inflamasyon ve fibroz, sürekli normal transaminaza sahip vakalarda daha hafif olarak tespit edildi. Benzer sonuçlar, Gholson CF ve arkadaşlarının yaptığı kronik hepatit Cli ve normal ALT düzeyli hastaların, ALT düzeyleri yüksek olan hastalarla karşılaştırıldığı çalışmada da gösterilmiştir. Araştırmacı belirgin şekilde düşük hepatosit proliferasyon hızları, düşük apoptozis hızları ve orta derecede histolojik hasar olduğunu bizim çalışmamızda olduğu gibi kendi hasta grubunda da ortaya koymuştur(11). Persico M ve arkadaşları 10 yıllık takip sonuçlarını değerlendirdikleri çalışmalarında ALT 47

İlgili Kaynaklarsingle.php