düzeyleri normal olan hastalarda fibroza ilerleme hızının, ALT düzeyi yüksek olan hastalara kıyasla çok daha yavaş olduğu bildirilmişlerdir (12). Ancak, ALT düzeyleri sürekli bir şekilde normal olan hastalardaki histolojik hasar düzeyi ile ALT düzeyleri yüksek olan hastalardaki histolojik hasarın farklılık göstermediğini bildiren çalışmaların olduğu da göz ardı edilmemelidir (145). Çalışmaların tasarımları birbirinden çok farklı olduğundan bu çelişen sonuçları karşılaştırmak ve yorumlamak bir hayli güçtür.
Çalışmamızın bir diğer amacı da kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda ALT düzeylerinin hastalığın diğer klinik verileriyle nasıl bir ilişki içinde bulunduğuna dair daha kapsamlı bilgiler elde etmektir. Kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalardan oluşan grubumuzun tamamında serum ALT düzeylerinin periportal köprüleşme nekrozu/periportal nekrozla, viral yükle ve HCV enfeksiyonu süresiyle belirgin bir şekilde ve birbirlerinden bağımsız olarak ilişkili olduğunu tespit ettik. Elde ettiğimiz bulgular, ALT yükselme seviyesi ve HAİ ile belirlenen karaciğer hasarının düzeyi arasında istatistiksel olarak doğrusal bir ilişkinin olduğunu tespit eden Jarmay K ve Ito Hnin önceki çalışmalarındaki bulgularla benzerdir (146,147). Çalışmamızda, viral yükle ortalama ALT düzeyi arasında belirgin derecede ters orantılı bir ilişki saptandı. Bu sonuç, ortalama viral yükün ALT düzeyi sürekli olarak normal olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda belirgin derecede daha yüksek olduğunu tespit eden Ito ve ekibinin elde ettiği sonuçlara benzerlik göstermiştir(147). Bütün bunlar dikkate alındığında HCVye verilen immün cevabının şiddetiyle ALT düzeyi arasında doğru, viral yük ile ters ilişki olduğu düşünülebilir (148). Ancak Butt AA ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yüksek viral yükü olan hastalarda ALT düzeylerinin de yüksek olduğuna dair yaptıkları tespitler de unutulmamalıdır (149). Haydon GH ve arkadaşları ise ALT düzeyleri anormal olan hastalarla ALT düzeyleri normal olan hastalar arasında viral yük bakımından belirgin hiçbir farkın bulunmadığını ileri sürmüşlerdir (150). Bu birbiriyle çelişen veriler sonucunda viral yük ve serum ALT düzeyi arasındaki
4856. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


56. SAYFA ICERIGI

düzeyleri normal olan hastalarda fibroza ilerleme hızının, ALT düzeyi yüksek olan hastalara kıyasla çok daha yavaş olduğu bildirilmişlerdir (12). Ancak, ALT düzeyleri sürekli bir şekilde normal olan hastalardaki histolojik hasar düzeyi ile ALT düzeyleri yüksek olan hastalardaki histolojik hasarın farklılık göstermediğini bildiren çalışmaların olduğu da göz ardı edilmemelidir (145). Çalışmaların tasarımları birbirinden çok farklı olduğundan bu çelişen sonuçları karşılaştırmak ve yorumlamak bir hayli güçtür.
Çalışmamızın bir diğer amacı da kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda ALT düzeylerinin hastalığın diğer klinik verileriyle nasıl bir ilişki içinde bulunduğuna dair daha kapsamlı bilgiler elde etmektir. Kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalardan oluşan grubumuzun tamamında serum ALT düzeylerinin periportal köprüleşme nekrozu/periportal nekrozla, viral yükle ve HCV enfeksiyonu süresiyle belirgin bir şekilde ve birbirlerinden bağımsız olarak ilişkili olduğunu tespit ettik. Elde ettiğimiz bulgular, ALT yükselme seviyesi ve HAİ ile belirlenen karaciğer hasarının düzeyi arasında istatistiksel olarak doğrusal bir ilişkinin olduğunu tespit eden Jarmay K ve Ito Hnin önceki çalışmalarındaki bulgularla benzerdir (146,147). Çalışmamızda, viral yükle ortalama ALT düzeyi arasında belirgin derecede ters orantılı bir ilişki saptandı. Bu sonuç, ortalama viral yükün ALT düzeyi sürekli olarak normal olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda belirgin derecede daha yüksek olduğunu tespit eden Ito ve ekibinin elde ettiği sonuçlara benzerlik göstermiştir(147). Bütün bunlar dikkate alındığında HCVye verilen immün cevabının şiddetiyle ALT düzeyi arasında doğru, viral yük ile ters ilişki olduğu düşünülebilir (148). Ancak Butt AA ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada yüksek viral yükü olan hastalarda ALT düzeylerinin de yüksek olduğuna dair yaptıkları tespitler de unutulmamalıdır (149). Haydon GH ve arkadaşları ise ALT düzeyleri anormal olan hastalarla ALT düzeyleri normal olan hastalar arasında viral yük bakımından belirgin hiçbir farkın bulunmadığını ileri sürmüşlerdir (150). Bu birbiriyle çelişen veriler sonucunda viral yük ve serum ALT düzeyi arasındaki
48

İlgili Kaynaklarsingle.php