korelasyon hakkında hala net bir yargı ortaya konulamasada, literatürdeki bu tutarsızlıkların nedeni şimdilik ırk veya farklı örneklem boyutu gibi olası sorunlara atfedilebilinir.
HCV enfeksiyonunun süresi siroz gelişimi bakımından önemli olabilir ve enfeksiyonun daha uzun sürdüğü hastalarda ALT düzeylerinin daha yüksek olma ihtimali vardır (149). Çalışmamızda serumdaki ALT düzeyleriyle HCV enfeksiyonunun süresi arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit ettik. Enfeksiyon süresi daha uzun olduğu tespit edilen vakalarımızda histopatolojik evrenin daha ileri seviyede olduğunu ortaya koyduk. Oysa, Haydon GH ve arkadaşları daha önce bahsettiğimiz çalışmalalarında enfeksiyon süresi ve histopatolojinin evresi arasında böyle bir ilişki saptamamışlardır (150). Ayrıca, HCV enfeksiyon başlangıcının bazı hastalarda tam olarak belirlenmesinin dolayısıyla hastalığın süresini tam olarak ifade etmenin de zor olduğu asla unutulmamalıdır.
Tablo 1de de gösterildiği gibi, çalışmamızdaki ALT düzeyi normal olan vakaların %91,6sı kadın hastalardır. Çalışmamızda da tespit ettiğimiz kadın cinsiyetin ALT düzeyi normal olan hastalar arasında daha çok sayıda olduğuna dair bulgu, Persico M ve Muller Rnin yapmış oldukları çalışmaların bulgularıyla uyumludur (12,109).
Çalışmamızdaki anlamlı sonuçlardan biri de iki ana grup arasındaki ferritin düzeyinde görüldü. ALT’si sürekli olarak normal olan hastalarda ortalama serum ferritin düzeyi, yüksek ALTli hastalara kıyasla belirgin ölçüde daha düşük olarak saptandı. Jamal ve arkadaşları kuzey Amerika populasyonunda yaptıkları çalışmada benzeri bulguları saptamışlardı (140). Yine Jamal ve arkadaşları yüksek ferritin düzeyinin şiddetli hepatitle ve ilerlemiş karaciğer hastalığıyla ilişkili olduğunu bildirilmişlerdir. Yüksek aminotransferaz aktivitesine sahip kronik hepatit Cli pek çok hastanın serum ferritin düzeyi normal aralıktan daha yüksektir. Bu hastalarda; ferritin yüksekliğinin ekarte edilebilen nedeni olan kan
4957. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


57. SAYFA ICERIGI

korelasyon hakkında hala net bir yargı ortaya konulamasada, literatürdeki bu tutarsızlıkların nedeni şimdilik ırk veya farklı örneklem boyutu gibi olası sorunlara atfedilebilinir.
HCV enfeksiyonunun süresi siroz gelişimi bakımından önemli olabilir ve enfeksiyonun daha uzun sürdüğü hastalarda ALT düzeylerinin daha yüksek olma ihtimali vardır (149). Çalışmamızda serumdaki ALT düzeyleriyle HCV enfeksiyonunun süresi arasında pozitif bir ilişki olduğunu tespit ettik. Enfeksiyon süresi daha uzun olduğu tespit edilen vakalarımızda histopatolojik evrenin daha ileri seviyede olduğunu ortaya koyduk. Oysa, Haydon GH ve arkadaşları daha önce bahsettiğimiz çalışmalalarında enfeksiyon süresi ve histopatolojinin evresi arasında böyle bir ilişki saptamamışlardır (150). Ayrıca, HCV enfeksiyon başlangıcının bazı hastalarda tam olarak belirlenmesinin dolayısıyla hastalığın süresini tam olarak ifade etmenin de zor olduğu asla unutulmamalıdır.
Tablo 1de de gösterildiği gibi, çalışmamızdaki ALT düzeyi normal olan vakaların %91,6sı kadın hastalardır. Çalışmamızda da tespit ettiğimiz kadın cinsiyetin ALT düzeyi normal olan hastalar arasında daha çok sayıda olduğuna dair bulgu, Persico M ve Muller Rnin yapmış oldukları çalışmaların bulgularıyla uyumludur (12,109).
Çalışmamızdaki anlamlı sonuçlardan biri de iki ana grup arasındaki ferritin düzeyinde görüldü. ALT’si sürekli olarak normal olan hastalarda ortalama serum ferritin düzeyi, yüksek ALTli hastalara kıyasla belirgin ölçüde daha düşük olarak saptandı. Jamal ve arkadaşları kuzey Amerika populasyonunda yaptıkları çalışmada benzeri bulguları saptamışlardı (140). Yine Jamal ve arkadaşları yüksek ferritin düzeyinin şiddetli hepatitle ve ilerlemiş karaciğer hastalığıyla ilişkili olduğunu bildirilmişlerdir. Yüksek aminotransferaz aktivitesine sahip kronik hepatit Cli pek çok hastanın serum ferritin düzeyi normal aralıktan daha yüksektir. Bu hastalarda; ferritin yüksekliğinin ekarte edilebilen nedeni olan kan
49

İlgili Kaynaklarsingle.php