transfüzyonuna bağlı aşırı demir yüklenmesi durumu, ancak çok az bir vakada tespit edilmiştir (140). Nekrotik hepatositlerden açığa çıkan demirin portal alanda makrofajlarda birikimi kronik hepatit Cde diğer hepatitlere oranla daha yoğun olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kronik hepatit C enfeksiyonunda gastrointestinal sistemden demir emiliminin artması ve effektif olmayan eritropoez sonucu demirin kullanılmayıp karaciğerde depolanması gibi mekanizmalarla karaciğer içi demir miktarında artış olduğu, bunun da fibrozisi hızlandırdığı bildirilmiştir (141). Hepatik demir içeriği hastalığın progresyonuyla olduğu kadar tedaviye yanıtlada ilişkilidir. Özellikle portal alanda %40ın üzerinde demir birikiminin inferferon tedavisine cevabı olumsuz etkilediği görülmüştür. Kronik hepatit Cli hastalarda desferoksaminle demir şelasyonunun interferon tedavisine yardımcı olup olamayacağı incelenmiş, sonuçta interferon tedavisine yanıtı arttırmadığı, ancak karaciğer histopatolojisinde gözlenen hasarın anlamlı olarak azaldığı görülmüştür (142). Dolayısıyla kronik HCV enfeksiyonlu hastalardaki yüksek ferritin düzeyinin daha şiddetli bir hastalığın göstergesi olabileceği bu nedenlede yüksek ALTli hastalarda ferritinin kan serum düzeyinin anlamlı derecede yüksek bulunmasının histopatolojinin daha ileri evreyle karşımıza çıkmasında bir etken olduğu ifade edilmiştir (142). Bu verileri destekleyen ek bir sonuç bizim çalışmamızda da karşımıza çıkmıştır. Normal ALTye sahip kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaların daha düşük histolojik aktivite indeksi (HAİ) ve daha düşük bir serum ferritin düzeyine sahip olduklarını tespit ettik.
Her iki grubumuzda da BMİ, bel çevresi ve karaciğer yağlanması açısından fark saptanmadı. Kronik hepatit C enfeksiyonu olan hastaların yaklaşık %30-70inde yağlı değişiklikler görülür (143). Bu konu bir çok çalışmada araştırılmış ve klasik anlamda NAYKHda ortaya çıkan steatoz ile kronik hepatit C enfeksiyonunda ortaya çıkan steatoz arasında ilişki olmadığı gösterilmiştir. Her iki hastalıkta da hepatik steatoz görülse de, bazı histolojik farklılıklar nettir. HCV enfeksiyonu daha sık apoptotik cisim, portal lenfoid folikül, periportal
5058. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


58. SAYFA ICERIGI

transfüzyonuna bağlı aşırı demir yüklenmesi durumu, ancak çok az bir vakada tespit edilmiştir (140). Nekrotik hepatositlerden açığa çıkan demirin portal alanda makrofajlarda birikimi kronik hepatit Cde diğer hepatitlere oranla daha yoğun olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca kronik hepatit C enfeksiyonunda gastrointestinal sistemden demir emiliminin artması ve effektif olmayan eritropoez sonucu demirin kullanılmayıp karaciğerde depolanması gibi mekanizmalarla karaciğer içi demir miktarında artış olduğu, bunun da fibrozisi hızlandırdığı bildirilmiştir (141). Hepatik demir içeriği hastalığın progresyonuyla olduğu kadar tedaviye yanıtlada ilişkilidir. Özellikle portal alanda %40ın üzerinde demir birikiminin inferferon tedavisine cevabı olumsuz etkilediği görülmüştür. Kronik hepatit Cli hastalarda desferoksaminle demir şelasyonunun interferon tedavisine yardımcı olup olamayacağı incelenmiş, sonuçta interferon tedavisine yanıtı arttırmadığı, ancak karaciğer histopatolojisinde gözlenen hasarın anlamlı olarak azaldığı görülmüştür (142). Dolayısıyla kronik HCV enfeksiyonlu hastalardaki yüksek ferritin düzeyinin daha şiddetli bir hastalığın göstergesi olabileceği bu nedenlede yüksek ALTli hastalarda ferritinin kan serum düzeyinin anlamlı derecede yüksek bulunmasının histopatolojinin daha ileri evreyle karşımıza çıkmasında bir etken olduğu ifade edilmiştir (142). Bu verileri destekleyen ek bir sonuç bizim çalışmamızda da karşımıza çıkmıştır. Normal ALTye sahip kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaların daha düşük histolojik aktivite indeksi (HAİ) ve daha düşük bir serum ferritin düzeyine sahip olduklarını tespit ettik.
Her iki grubumuzda da BMİ, bel çevresi ve karaciğer yağlanması açısından fark saptanmadı. Kronik hepatit C enfeksiyonu olan hastaların yaklaşık %30-70inde yağlı değişiklikler görülür (143). Bu konu bir çok çalışmada araştırılmış ve klasik anlamda NAYKHda ortaya çıkan steatoz ile kronik hepatit C enfeksiyonunda ortaya çıkan steatoz arasında ilişki olmadığı gösterilmiştir. Her iki hastalıkta da hepatik steatoz görülse de, bazı histolojik farklılıklar nettir. HCV enfeksiyonu daha sık apoptotik cisim, portal lenfoid folikül, periportal
50

İlgili Kaynaklarsingle.php