fibrozis ve inflamasyon içerir. NAYKH da ise daha sık mallory cisimciği, perisinuzoidal fibrozis, balonlaşma ve nükleer vakuolizasyon mevcuttur. Araştırmacıların kronik hepatitis C enfeksiyonunda ortaya çıkan steatozda daha çok hastada mevcut olan diğer ek faktörlerin (cinsiyet, yaş, alkol kullanımı, diabetes mellitus, serum lipid düzeyleri) rol oynadığını düşünmektedirler. Bizde çalışmamızda kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda %61 oranında steatoz tespit ettik ancak gruplarımız arasında anlamlı derecede steatoz farkı saptamadık. Bu durum daha önce bahsettiğimiz gibi steatoz oluşumunda başka faktörlerin de önemli rol oynamasıyla açıklanabilir.
Araştırmacılar kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda insülin direncinin arttığını tespit etmişlerdir (143). İnsülin direncinin muhtemel nedenleri ise karaciğerde demir birikimi sonucu insülinin glukoneogenezi baskılama yeteneğinin ve hepatik insülin duyarlılığının azalması (diğer bir deyişle hepatik insülin direnci), kaslarda demir hasarına bağlı olarak insülin uptakenin azalması ve karaciğerde meydana gelen steatoz olarak düşünülmektedir. Çalışmamızda iki ana grubumuz arasında steatoz ve insülin direnci açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Çeşitli çalışmalar insülin rezistansının ciddiyetiyle yüksek serum ferritin düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymuşlardır (143). İwasaki ve arkadaşları insülin direnci ve ferritin arasında ilişkiyi vurguladıkları çalışmalarında ferritinin aşırı ekspresyonunun serbest demirin uyardığı oksidatif hasara karşı adipositlerde görülen adaptif koruyucu bir mekanizmayla insülin direncinin oluşabileceğini ileri sürmüşlerdir ki bu da insülin reziztansı ve ferritin arasındaki pozitif ilişkiyi açıklamaktadır (144) . Oysa biz çalışmamızda ilerlemiş karaciğer hasarı olan kronik hepatit C hastalarında artmış ferritin düzeyi saptamış olmamıza rağmen; bu grupta anlamlı insülin rezistansı artışı tespit etmedik (p>0.05). Benzer sonuca ulaşamamamız hasta popülasyonumuzun yetersiz sayısından kaynaklanıyor olabilir.
5159. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


59. SAYFA ICERIGI

fibrozis ve inflamasyon içerir. NAYKH da ise daha sık mallory cisimciği, perisinuzoidal fibrozis, balonlaşma ve nükleer vakuolizasyon mevcuttur. Araştırmacıların kronik hepatitis C enfeksiyonunda ortaya çıkan steatozda daha çok hastada mevcut olan diğer ek faktörlerin (cinsiyet, yaş, alkol kullanımı, diabetes mellitus, serum lipid düzeyleri) rol oynadığını düşünmektedirler. Bizde çalışmamızda kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda %61 oranında steatoz tespit ettik ancak gruplarımız arasında anlamlı derecede steatoz farkı saptamadık. Bu durum daha önce bahsettiğimiz gibi steatoz oluşumunda başka faktörlerin de önemli rol oynamasıyla açıklanabilir.
Araştırmacılar kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda insülin direncinin arttığını tespit etmişlerdir (143). İnsülin direncinin muhtemel nedenleri ise karaciğerde demir birikimi sonucu insülinin glukoneogenezi baskılama yeteneğinin ve hepatik insülin duyarlılığının azalması (diğer bir deyişle hepatik insülin direnci), kaslarda demir hasarına bağlı olarak insülin uptakenin azalması ve karaciğerde meydana gelen steatoz olarak düşünülmektedir. Çalışmamızda iki ana grubumuz arasında steatoz ve insülin direnci açısından anlamlı bir fark gözlenmemiştir. Çeşitli çalışmalar insülin rezistansının ciddiyetiyle yüksek serum ferritin düzeyi arasındaki ilişkiyi ortaya koymuşlardır (143). İwasaki ve arkadaşları insülin direnci ve ferritin arasında ilişkiyi vurguladıkları çalışmalarında ferritinin aşırı ekspresyonunun serbest demirin uyardığı oksidatif hasara karşı adipositlerde görülen adaptif koruyucu bir mekanizmayla insülin direncinin oluşabileceğini ileri sürmüşlerdir ki bu da insülin reziztansı ve ferritin arasındaki pozitif ilişkiyi açıklamaktadır (144) . Oysa biz çalışmamızda ilerlemiş karaciğer hasarı olan kronik hepatit C hastalarında artmış ferritin düzeyi saptamış olmamıza rağmen; bu grupta anlamlı insülin rezistansı artışı tespit etmedik (p>0.05). Benzer sonuca ulaşamamamız hasta popülasyonumuzun yetersiz sayısından kaynaklanıyor olabilir.
51

İlgili Kaynaklarsingle.php