Çalışmamızda, ALT düzeyleri normal olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaların, ALT düzeyleri yüksek olan hastalara kıyasla daha fazla kadın cinsiyette olduğu, daha düşük ferritin düzeylerine, ve daha hafif histolojik hasara sahip olduğuna dair bulgular saptadık. Ayrıca ortalama ALT değeri ile viral yük arasında belirgin ters bir ilişki olduğunu, karaciğer hasarının şiddeti ile ise doğrusal bir ilişki olduğunu gösterdik. Enfeksiyonun tahmin edilen süresinin uzunluğuyla, ALT düzeyi arasında doğrusal bir korelasyon tespit edildi. Kadın kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları kontrol kadın olgulardan ayırmak amacıyla belirlenen eşik ALT değeri %87,5luk duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 22 IU/L olarak tespit ettik. Kronik HCV enfeksiyonu olmayan sağlıklı erkekleri kronik hepatit C enfeksiyonlu erkeklerden ayırabilecek ALT eşik değer, %97lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 23 IU/L olarak tespit edildi. HAİ puanı 4 olan hastaları HAİ>4 olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalardan ayırmak için saptanan ALT eşik değeri, %80,8lik duyarlılık ve %100lük özgüllük ile 32 IU/L olarak tespit ettik.
Çalışmamızdan elde edilen bu yeni veriler kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda klinik uygulamalarda kullanılan ALT ölçümü için yeni referans aralıkları sağlayarak halen sürmekte olan tartışmalara katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: HCV, Normal ALT
iii6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


6. SAYFA ICERIGI

Çalışmamızda, ALT düzeyleri normal olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaların, ALT düzeyleri yüksek olan hastalara kıyasla daha fazla kadın cinsiyette olduğu, daha düşük ferritin düzeylerine, ve daha hafif histolojik hasara sahip olduğuna dair bulgular saptadık. Ayrıca ortalama ALT değeri ile viral yük arasında belirgin ters bir ilişki olduğunu, karaciğer hasarının şiddeti ile ise doğrusal bir ilişki olduğunu gösterdik. Enfeksiyonun tahmin edilen süresinin uzunluğuyla, ALT düzeyi arasında doğrusal bir korelasyon tespit edildi. Kadın kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları kontrol kadın olgulardan ayırmak amacıyla belirlenen eşik ALT değeri %87,5luk duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 22 IU/L olarak tespit ettik. Kronik HCV enfeksiyonu olmayan sağlıklı erkekleri kronik hepatit C enfeksiyonlu erkeklerden ayırabilecek ALT eşik değer, %97lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 23 IU/L olarak tespit edildi. HAİ puanı 4 olan hastaları HAİ>4 olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalardan ayırmak için saptanan ALT eşik değeri, %80,8lik duyarlılık ve %100lük özgüllük ile 32 IU/L olarak tespit ettik.
Çalışmamızdan elde edilen bu yeni veriler kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda klinik uygulamalarda kullanılan ALT ölçümü için yeni referans aralıkları sağlayarak halen sürmekte olan tartışmalara katkıda bulunabilir.
Anahtar Kelimeler: HCV, Normal ALT
iii

İlgili Kaynaklarsingle.php