ALT düzeyi normal ya da normale çok yakın değerlerde (<1.3 x normalin üst sınırı) seyreden hastalarda tedavi kararı konusunda görüş birliği yoktur. Sürekli normal ALT düzeyine sahip kişilerin, yüksek ALT düzeylerine sahip kişilere göre genellikle daha hafif karaciğer hasarına sahip olduklarını gösteren çalışmalardan daha önce bahsetmiştik ve bizde benzer bulgulara ulaştık. Bu yüzden bir kısım araştırmacılar, normal ALTli kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda hastalık ilerleyişinin yavaş ve sınırlı olduğunu ve mevcut tedavinin başarı şansı da göz önüne alındığında, şimdiki güncel tedavilerin yan etkilerinin daha ağır bastığını düşünmektedir. Ancak hafif fibrozu olan HCV ile enfekte kişilerin büyük bir kısmı, nadiren progresif hastalık geliştirse de, sürekli normal ALT düzeylerine rağmen histolojik ve klinik olarak ilerlemiş karaciğer hasarı bu grupta da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle bu normal ALTli kronik hepatit Cli hastalara tedavi kararı vermek için hastaların çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Buna ek olarak, bu grupta IFN alfa ve ribavirin tedavisine cevap oranı anormal aminotransferaz düzeyleri olan bireylerle benzer oranda bulunmuştur (153). HCV Genotip 2 veya 3 ile enfekte kronik hepatitli hastalar ALT düzeyi normal bile olsa tedaviye iyi cevap verirler. Genotip 1 veya 4 olan vakalarda ise tedaviye cevap daha zordur (152). Sonuç olarak aminotransferaz düzeyine bakılmaksızın IFN ve ribavirin tedavisine başlama kararı, karaciğer biyopsisiyle değerlendirilen karaciğer hasarının ciddiyeti, tedavinin olası yan etkileri, viral genotip,hastanın yaşı, cevap olasılığı ve hepatite eşlik eden diğer komorbid durumların birlikteliği dikkate alınarak kişisel bazda değerlendirilmelidir (153). 5260. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


60. SAYFA ICERIGI

ALT düzeyi normal ya da normale çok yakın değerlerde (<1.3 x normalin üst sınırı) seyreden hastalarda tedavi kararı konusunda görüş birliği yoktur. Sürekli normal ALT düzeyine sahip kişilerin, yüksek ALT düzeylerine sahip kişilere göre genellikle daha hafif karaciğer hasarına sahip olduklarını gösteren çalışmalardan daha önce bahsetmiştik ve bizde benzer bulgulara ulaştık. Bu yüzden bir kısım araştırmacılar, normal ALTli kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda hastalık ilerleyişinin yavaş ve sınırlı olduğunu ve mevcut tedavinin başarı şansı da göz önüne alındığında, şimdiki güncel tedavilerin yan etkilerinin daha ağır bastığını düşünmektedir. Ancak hafif fibrozu olan HCV ile enfekte kişilerin büyük bir kısmı, nadiren progresif hastalık geliştirse de, sürekli normal ALT düzeylerine rağmen histolojik ve klinik olarak ilerlemiş karaciğer hasarı bu grupta da karşımıza çıkabilir. Bu nedenle bu normal ALTli kronik hepatit Cli hastalara tedavi kararı vermek için hastaların çok iyi bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Buna ek olarak, bu grupta IFN alfa ve ribavirin tedavisine cevap oranı anormal aminotransferaz düzeyleri olan bireylerle benzer oranda bulunmuştur (153). HCV Genotip 2 veya 3 ile enfekte kronik hepatitli hastalar ALT düzeyi normal bile olsa tedaviye iyi cevap verirler. Genotip 1 veya 4 olan vakalarda ise tedaviye cevap daha zordur (152). Sonuç olarak aminotransferaz düzeyine bakılmaksızın IFN ve ribavirin tedavisine başlama kararı, karaciğer biyopsisiyle değerlendirilen karaciğer hasarının ciddiyeti, tedavinin olası yan etkileri, viral genotip,hastanın yaşı, cevap olasılığı ve hepatite eşlik eden diğer komorbid durumların birlikteliği dikkate alınarak kişisel bazda değerlendirilmelidir (153). 52

İlgili Kaynaklarsingle.php