SONUÇ
ALT düzeyleri normal olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaların, ALT düzeyleri yüksek olan hastalara kıyasla belirgin sıklıkla, kadın cinsiyette olduğu, daha düşük ferritin düzeylerine, daha hafif histolojik hasara sahip olduğuna dair bulgular ortaya koyduk. Ayrıca viral yük ile ortalama ALT değeri arasında belirgin ters bir ilişki olduğunu, buna karşılık ALT düzeyi ile tahmini enfeksiyon ve karaciğer hasarının şiddeti arasında doğrusal bir ilişki ortaya koyduk. Kadın kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları kontrol sağlıklı kadın olgulardan ayırmak amacıyla belirlenen eşik ALT değeri %87,5luk duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 22 IU/L olarak tespit ettik. Kronik HCV enfeksiyonu olmayan sağlıklı erkeklerde ise ALT için daha iyi bir eşik değer, %97lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 23 IU/L olarak tespit edildi. HAİ puanı 4 olan hastaları HAİ >4 olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalardan ayırmak için saptanan ALT eşik değeri, %80,8lik duyarlılık ve %100lük özgüllük ile 32 IU/Ldir. Çalışmamızdan elde edilen bu yeni veriler kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda klinik uygulamalarda kullanılan ALT ölçümü için yeni referans aralıkları sağlayarak halen sürmekte olan tartışmalara katkıda bulunabilir.
5361. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


61. SAYFA ICERIGI

SONUÇ
ALT düzeyleri normal olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaların, ALT düzeyleri yüksek olan hastalara kıyasla belirgin sıklıkla, kadın cinsiyette olduğu, daha düşük ferritin düzeylerine, daha hafif histolojik hasara sahip olduğuna dair bulgular ortaya koyduk. Ayrıca viral yük ile ortalama ALT değeri arasında belirgin ters bir ilişki olduğunu, buna karşılık ALT düzeyi ile tahmini enfeksiyon ve karaciğer hasarının şiddeti arasında doğrusal bir ilişki ortaya koyduk. Kadın kronik hepatit C enfeksiyonlu hastaları kontrol sağlıklı kadın olgulardan ayırmak amacıyla belirlenen eşik ALT değeri %87,5luk duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 22 IU/L olarak tespit ettik. Kronik HCV enfeksiyonu olmayan sağlıklı erkeklerde ise ALT için daha iyi bir eşik değer, %97lik duyarlılık ve %98lik özgüllük ile 23 IU/L olarak tespit edildi. HAİ puanı 4 olan hastaları HAİ >4 olan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalardan ayırmak için saptanan ALT eşik değeri, %80,8lik duyarlılık ve %100lük özgüllük ile 32 IU/Ldir. Çalışmamızdan elde edilen bu yeni veriler kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda klinik uygulamalarda kullanılan ALT ölçümü için yeni referans aralıkları sağlayarak halen sürmekte olan tartışmalara katkıda bulunabilir.
53

İlgili Kaynaklarsingle.php