18. Aladağ M. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kronik hepatit C. 1. DoğuGüneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, Diyarbakır, Sempozyum kitapçığı, 9-11 Kasım 2001:18-23
19. Barut G, Hatemi İ, Mert A ve ark. Toplumumuzda Anti-HCV pozitifliği. IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Haziran 2001 İstanbul, Kongre Kitapçığı, S: 118
20. Mıstık R, Balık İ. Türkiye’de viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi. Viral hepatit 2001, Ed. K. Kılıçturgay. 1. Bölüm. Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul, 2001:9-55.
21. Thomas LD. Hepatitis C. Epidemiologic Quandaries. Clin Liver Dis 2001;5:955-968
22. Alter MJ, Gerety RJ, Smallwood L et al. Sporadic non-A, non-B hepatitis; frequency and epidemiology in the urban United States population. J Infect Dis 1982;145:886-893
23. Çakaloğlu Y. Hepatit C virus enfeksiyonu; doğal seyir. Hepatit C tedavisinde Yeni Dönem. IV. U1usal Hepatoloji Kongresi 2001;6-11
24. Tabor E, Purcell RH, Ducker JA, et al. Transmission of non-A, non-B hepatitis from man to chimpanzee. Lancet 1978;1:463-466
25. Purcel R. The hepatitis C virus: Overview. Hepatology 1997;26:11-14 26. Lauer GM, Walker BD. Hepatitis C virus infection. N Engl J Med
2001;345:41-52 27. Hoofnagle JH. Course and outcome of hepathis C. Hepatology
2002;36:21-29 28. Abacıoğlu YH, Davidson F, Tuncer S, et al. The distrubution of hepatitis C
virus genotypes in Turkish patients. J Viral Hep 1995;2:297-301 29. Türkoğlu S, Bozacı M, Bozfakioğlu S, Kaymakoğlu S, Badur S.
İstanbul’da HCV genotiplerinin araştırılması. Viral Hepatitle Savaşım Derneği III. Viral Hepatit Simpozyumu Program ve Kongre Kitabı, İstanbul. 1996, S:16
5664. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


64. SAYFA ICERIGI

18. Aladağ M. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kronik hepatit C. 1. DoğuGüneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, Diyarbakır, Sempozyum kitapçığı, 9-11 Kasım 2001:18-23
19. Barut G, Hatemi İ, Mert A ve ark. Toplumumuzda Anti-HCV pozitifliği. IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Haziran 2001 İstanbul, Kongre Kitapçığı, S: 118
20. Mıstık R, Balık İ. Türkiye’de viral hepatitlerin epidemiyolojik analizi. Viral hepatit 2001, Ed. K. Kılıçturgay. 1. Bölüm. Viral Hepatitle Savaşım Derneği, Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul, 2001:9-55.
21. Thomas LD. Hepatitis C. Epidemiologic Quandaries. Clin Liver Dis 2001;5:955-968
22. Alter MJ, Gerety RJ, Smallwood L et al. Sporadic non-A, non-B hepatitis; frequency and epidemiology in the urban United States population. J Infect Dis 1982;145:886-893
23. Çakaloğlu Y. Hepatit C virus enfeksiyonu; doğal seyir. Hepatit C tedavisinde Yeni Dönem. IV. U1usal Hepatoloji Kongresi 2001;6-11
24. Tabor E, Purcell RH, Ducker JA, et al. Transmission of non-A, non-B hepatitis from man to chimpanzee. Lancet 1978;1:463-466
25. Purcel R. The hepatitis C virus: Overview. Hepatology 1997;26:11-14 26. Lauer GM, Walker BD. Hepatitis C virus infection. N Engl J Med
2001;345:41-52 27. Hoofnagle JH. Course and outcome of hepathis C. Hepatology
2002;36:21-29 28. Abacıoğlu YH, Davidson F, Tuncer S, et al. The distrubution of hepatitis C
virus genotypes in Turkish patients. J Viral Hep 1995;2:297-301 29. Türkoğlu S, Bozacı M, Bozfakioğlu S, Kaymakoğlu S, Badur S.
İstanbul’da HCV genotiplerinin araştırılması. Viral Hepatitle Savaşım Derneği III. Viral Hepatit Simpozyumu Program ve Kongre Kitabı, İstanbul. 1996, S:16
56

İlgili Kaynaklarsingle.php