54. Görenek L, Özgüven V. HCV epidemiyolojisi. Gastroentero-Hepatoloji 2001;12:124-128 55. Avşar M, Tamer D, Avşar E, Çırakoğlu B. Damariçi madde bağımlılarında HCV enfeksiyonu sıklığı ve genotipleri. IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Haziran 2001. Bildiri Kitapçığı, S: 117
55. 56. Wejstal R. Sexual transmission of hepatitis C virus. J Hepatol
1999;31:92-95 57. Akahane Y, Aikowa TL, Luba D, et al. Transmission of HCV between
spouses. Lancet 1992;339: 1059-1060 58. Chayama K, Kabayashi M, Tsubota A, et al. Molecular analysis of
intraspousal transmission ofhepatitis C virus. J HepatoI 1995;24:612-616 59. Silverman AI, Puccio JE, Gregory W, et al. HCV-RNA is present in the
menstrual blood women with chronic hepatitis C infection. Am J GastroenteroI 1994;89:1201-1202 60. Lio TC, Chan TT, Young TC, et al. Detection of HCV-RNA in saliva, urine, seminal fluid, and ascites. J Med ViroI 1992;37: 197-202 61. Bresters D, Mauser-Bunschoten EP, Reesink HW, et al. Sexual transmission of hepatitis C virus Lancet 1993;342:210-211 62. Akkız H, Çolakoğlu S, Ergün Y, et al. Sexual transmission of hepatiıis C virus.7th ICID 1996 63. Ermiş Y. Renal transplanİlı hastalarda HCV’nin aile geçişi. Dahiliye uzmanlık tezi, 1997, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul 64. Tahan V, Karaca Ç, Çakaloğlu Y, Ökten A ve ark. Hepatit C virusunun eşler arası geçişi. 19. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. Antalya Sözlü Bildiri, 2002, S: 18 65. Granovsky M, Minkoff HL, Tess BH, et al. Hepatitis C virus infectian in the mothers and infants cohort study. Pediatrics 1998;102:355-359 66. Lin HH, Jao KB, Hsu HY, et al. Possible role of high titer maternal viremia in perinatal transmission of hepatitis C virus. J Infect Dis 1994;169:638641
5967. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


67. SAYFA ICERIGI

54. Görenek L, Özgüven V. HCV epidemiyolojisi. Gastroentero-Hepatoloji 2001;12:124-128 55. Avşar M, Tamer D, Avşar E, Çırakoğlu B. Damariçi madde bağımlılarında HCV enfeksiyonu sıklığı ve genotipleri. IV. Ulusal Hepatoloji Kongresi, Haziran 2001. Bildiri Kitapçığı, S: 117
55. 56. Wejstal R. Sexual transmission of hepatitis C virus. J Hepatol
1999;31:92-95 57. Akahane Y, Aikowa TL, Luba D, et al. Transmission of HCV between
spouses. Lancet 1992;339: 1059-1060 58. Chayama K, Kabayashi M, Tsubota A, et al. Molecular analysis of
intraspousal transmission ofhepatitis C virus. J HepatoI 1995;24:612-616 59. Silverman AI, Puccio JE, Gregory W, et al. HCV-RNA is present in the
menstrual blood women with chronic hepatitis C infection. Am J GastroenteroI 1994;89:1201-1202 60. Lio TC, Chan TT, Young TC, et al. Detection of HCV-RNA in saliva, urine, seminal fluid, and ascites. J Med ViroI 1992;37: 197-202 61. Bresters D, Mauser-Bunschoten EP, Reesink HW, et al. Sexual transmission of hepatitis C virus Lancet 1993;342:210-211 62. Akkız H, Çolakoğlu S, Ergün Y, et al. Sexual transmission of hepatiıis C virus.7th ICID 1996 63. Ermiş Y. Renal transplanİlı hastalarda HCV’nin aile geçişi. Dahiliye uzmanlık tezi, 1997, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul 64. Tahan V, Karaca Ç, Çakaloğlu Y, Ökten A ve ark. Hepatit C virusunun eşler arası geçişi. 19. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. Antalya Sözlü Bildiri, 2002, S: 18 65. Granovsky M, Minkoff HL, Tess BH, et al. Hepatitis C virus infectian in the mothers and infants cohort study. Pediatrics 1998;102:355-359 66. Lin HH, Jao KB, Hsu HY, et al. Possible role of high titer maternal viremia in perinatal transmission of hepatitis C virus. J Infect Dis 1994;169:638641
59

İlgili Kaynaklarsingle.php