TEŞEKKÜR
Öncelikle tez çalışmam boyunca bilimsel katkıları ile bana yardımcı olan, eğitimim süresince yardımlarını esirgemeyen; tez danışmanım ve hocam UUTF İç Hastalıkları AD Gastroenteroloji BD öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Murat KIYICIya en içten teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Uzmanlık eğitimimim boyunca değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşan, yetişmemde büyük emeği geçen başta İç Hastalıkları AD Başkanı Sayın Prof. Dr. Şazi İmamoğlu olmak üzere tüm İç hastalıkları AD öğretim üyelerine, ayrıca Kardiyoloji AD, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD öğretim üyelerine,
Tezime olan katkılarından dolayı Doç. Dr. Engin Ulukayaya, Prof. Dr. Ömer Yerciye, Dr.Yusuf YILMAZa, İç Hastalıkları AD asistanlarına, Mehmet Kovacıoğluna, Gastroenteroloji klinik ve poliklinik çalışanlarına teşekkür ederim .
Bana güvenerek maddi ve manevi her türlü desteği veren aileme, en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.
7078. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


78. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR
Öncelikle tez çalışmam boyunca bilimsel katkıları ile bana yardımcı olan, eğitimim süresince yardımlarını esirgemeyen; tez danışmanım ve hocam UUTF İç Hastalıkları AD Gastroenteroloji BD öğretim üyesi Sayın Doç. Dr. Murat KIYICIya en içten teşekkür ve saygılarımı sunarım.
Uzmanlık eğitimimim boyunca değerli bilgi ve deneyimlerini paylaşan, yetişmemde büyük emeği geçen başta İç Hastalıkları AD Başkanı Sayın Prof. Dr. Şazi İmamoğlu olmak üzere tüm İç hastalıkları AD öğretim üyelerine, ayrıca Kardiyoloji AD, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD, Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları AD öğretim üyelerine,
Tezime olan katkılarından dolayı Doç. Dr. Engin Ulukayaya, Prof. Dr. Ömer Yerciye, Dr.Yusuf YILMAZa, İç Hastalıkları AD asistanlarına, Mehmet Kovacıoğluna, Gastroenteroloji klinik ve poliklinik çalışanlarına teşekkür ederim .
Bana güvenerek maddi ve manevi her türlü desteği veren aileme, en içten teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım.
70

İlgili Kaynaklarsingle.php