Nöromüsküler hastalarda ergoterapi yaklaşımlarının aktivite ve toplumsal katılım düzeyine etkisi
G) Diğer myopatiler Miyotonia Konjenita Paramyotonia Konjenita Sentral Kor Hastalığı Nemalin Miyopati Myotübular Miyopati Periyodik Paraliziler
H) Kasın metabolik hastalıkları Fosforilaz Eksikliği Asit Maltaz Eksikliği Fosfofruktokinaz Eksikliği Debrancher Enzimi Eksikliği Mitokondriyal Miyopati Karnitin Eksikliği Karnitil Palmitil Transferaz Eksikliği Fosfogliserat Kinaz Eksikliği Fosfogliserat Mutaz Eksikliği Laktat Dehidrojenaz Eksikliği Myodenilat Deminaz Eksikliği

5

2.2. Özürlülük Modelleri
Özürlülük modeli İlk olarak 1965 yılında Nagi tarafından tanımlanmıştır. Bu modelde özür ardışık 4 evre olarak açıklanmaktadır(şekil 2.1). İlk evrede özür süreci altta yatan patoloji veya hastalık ile başlar. İkinci evrede fizyolojik bozukluklar ortaya çıkar. 3. evrede ise fizyolojik bozuklukların sonucu olarak bazı fiziksel aktiviteleri yapma becerisi etkilenir. Bu etkilenim sonucunda aktivite limitasyonu oluşur bu da fiziksel ya da emosyonel olarak kişinin iş ya da bağımsız yaşamı ile ilgili olarak görevlerini ve rollerini yerine getirebilmesinde yetersizliğe neden olur (evre 4 )16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Nöromüsküler hasta ailelerinin yaşadıkları güçlükler ve sosyal hizmet ihtiyaçları - Sayfa 16
6    b) Motor Nöron Hastalıkları (MNH): Amyotrofik lateral skleroz (ALS), spinal müsküler atrofi tip 1 (SMA 1), spinal müsküler atrofi tip 2 (SMA2), spinal müsküler atrofi tip 3 (SMA3), spinal bulbar müsküler atrofi, c) İnflamatuar Miyopatiler: Dermatomiyozit, polimiyozit, inklüzyon cisimcik miyopatisi, d) Nöromüsküler Kavşak Hastalıkları (NKH): Myastenia gravis (MG), lambert – eaton sendromu, ...
Nöromusküler hastalıklarda üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendiren yöntemlerin karşılaştırılması - Sayfa 17
5 • Spinal Bulbar Musküler Distrofi • Yetişkin Spinal Musküler Atrofi C) İNFLAMATUAR MYOPATİLER • Dermatomiyozit • Polimiyozit • İnklüzyon Cisimcik Miyopatisi D) NÖROMUSKÜLER KAVŞAK HASTALIKLARI • Myastenia Gravis • Lambert – Eaton Sendromu • Konjenital Myastenik Sendrom E) ENDOKRİN ANOMALİLERİNDEN MYOPATİLER • Hipertiroid Miyopatisi • Hipotiroid Miyopa...
Nöromüsküler hastalıklarda algılanan özür düzeyi ve yaşam kalitesi ile klinik olarak ölçülen özür düzeyinin değerlendirilmesi - Sayfa 19
• Yetişkin Spinal Musküler Atrofi C) İnflamatuar Myopatiler • Dermatomiyozit • Polimiyozit • İnklüzyon Cisimcik Miyopatisi D) Nöromusküler Kavşak Hastalıkları • Myastenia Gravis • Lambert – Eaton Sendromu • Konjenital Myastenik Sendrom E) Endokrin Anomalilerinden Kaynaklanan Myopatiler • Hipertiroid Miyopatisi • Hipotiroid Miyopatisi F) Periferik Sinir Hastalıkları • Charcot-Marie Tooth Hastal...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hastalık
diğer
yerine
eksikliği
özür
hastalıkları


16. SAYFA ICERIGI

G) Diğer myopatiler Miyotonia Konjenita Paramyotonia Konjenita Sentral Kor Hastalığı Nemalin Miyopati Myotübular Miyopati Periyodik Paraliziler
H) Kasın metabolik hastalıkları Fosforilaz Eksikliği Asit Maltaz Eksikliği Fosfofruktokinaz Eksikliği Debrancher Enzimi Eksikliği Mitokondriyal Miyopati Karnitin Eksikliği Karnitil Palmitil Transferaz Eksikliği Fosfogliserat Kinaz Eksikliği Fosfogliserat Mutaz Eksikliği Laktat Dehidrojenaz Eksikliği Myodenilat Deminaz Eksikliği

5

2.2. Özürlülük Modelleri
Özürlülük modeli İlk olarak 1965 yılında Nagi tarafından tanımlanmıştır. Bu modelde özür ardışık 4 evre olarak açıklanmaktadır(şekil 2.1). İlk evrede özür süreci altta yatan patoloji veya hastalık ile başlar. İkinci evrede fizyolojik bozukluklar ortaya çıkar. 3. evrede ise fizyolojik bozuklukların sonucu olarak bazı fiziksel aktiviteleri yapma becerisi etkilenir. Bu etkilenim sonucunda aktivite limitasyonu oluşur bu da fiziksel ya da emosyonel olarak kişinin iş ya da bağımsız yaşamı ile ilgili olarak görevlerini ve rollerini yerine getirebilmesinde yetersizliğe neden olur (evre 4 )

İlgili Kaynaklarsingle.php