Nöroşirurji yoğun bakım ünitesindeki hastaların uykusunu etkileyen faktörlerGÜLAY ALTUN UĞRAŞ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST.

Gülay ALTUN UĞRAŞ
DİKKAT Teziniz yazmaya başlamadan once Tez Yazım Kılavuzu ekindeki TEZ YAZIM ŞABLONUN KULLANIMInı okuyunuz.
Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit cilt sırt yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aşağıya (sol yandaki gibi) olacak .
YÜKSEK LİSANS TEZİ
2006

YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL-20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Varfarin kullanan hastalarda vitamin k epoksit reduktaz 1 gen polimorfizmleri ve varfarin doz ilişkisi - Sayfa 1
GÜLAY ÖNER ÖZGÖN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST. Adınızı soyadınızı giriniz Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aşağıya (sol yandaki gibi) olacak . Tez, Yüksek Lisans’sa, YÜKSEK LİSANS TEZİ; Doktora ise DOKTORA TEZİ ifadesi kalacak Tez Sınavının yapılacağı yılı yazınız ...
Onkologların çatışma eğilimlerinin, empatik becerilerinin, iş doyumlarının ve stresle başa çıkma tarzlarının incelenmesi - Sayfa 1
"ADI SOYADI" İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST. PINAR İŞÇEN DİKKAT Teziniz yazmaya başlamadan once Tez Yazım Kılavuzu ekindeki “TEZ YAZIM ŞABLONUN KULLANIMI”nı okuyunuz. Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit cilt sırt yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aşağıya (sol yandaki gibi) olacak . YÜKSEK LİSANS TEZİ 2006 YÜKSEK L...
Akciğer kanserli hastalarda NQO1 gen ekspresyonu ve genetik değişiklikler - Sayfa 1
ZÜBEYDE YALNIZ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST. YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTANBUL-2006 Zübeyde Yalnız DİKKAT Teziniz yazmaya başlamadan once Tez Yazım Kılavuzu ekindeki “TEZ YAZIM ŞABLONUN KULLANIMI”nı okuyunuz. Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit cilt sırt yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aşağıya (sol yandaki gibi) olacak ....

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sonra
sabit
sırt
yazısı
şablona
yazılacak


1. SAYFA ICERIGI

GÜLAY ALTUN UĞRAŞ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST.

Gülay ALTUN UĞRAŞ
DİKKAT Teziniz yazmaya başlamadan once Tez Yazım Kılavuzu ekindeki TEZ YAZIM ŞABLONUN KULLANIMInı okuyunuz.
Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit cilt sırt yazısı bu şablona göre yazılacak. Yazılar tek satır olacak Cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aşağıya (sol yandaki gibi) olacak .
YÜKSEK LİSANS TEZİ
2006

YÜKSEK LİSANS TEZİ

İSTANBUL-2006

İlgili Kaynaklarsingle.php