T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Origanum onites (KEKİK)İN METANOL EXTRAKTININ İNSAN LENFOSİT KROMOZAMLARI ÜZERİNE İN-VİTRO KLASTOJENİK
ETKİSİNİN VE HÜCRE BÖLÜNME İNDEXİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Şeyyal ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ
Danışman Doç. Dr. Süleyman GÜL
2010 KARS1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Post-modern yönetim yaklaşımları: K.Maraş ve çevre illerde kamu ve özel sektör uygulamaları - Sayfa 19
Çizelge.4.29. Çizelge.4.30. Çizelge.4.31. Çizelge.4.32. Çizelge.4.33. Çizelge.4.34. Çizelge.4.35. Çizelge.4.36. Çizelge.4.37. Çizelge.4.38. Çizelge.4 .3 9. Çizelge.4.40. Çizelge.4.41. Çizelge.4.42. Çizelge.4.43. Çizelge.4.44. Çizelge.4.45. Çizelge.4.46. Çizelge.4.47. Çizelge.4.48. Çizelge.4.49. Çizelge.4.50. Çizelge.4.51. Çizelge.4.52. Çizelge.4.53. Çizelge.4.54. Çizelge.4.55. Çizelge.4.56. Çizelg...
Klonidin'in nitrik oksit sentaz (NOS) inhibisyonu aracılı hipertansiyon, vasküler alfa adrenerjik reseptörlerin duyarlılıkları ve plazma nitrit/nitrat (NOX) düzeylerine etkilerinin araştırılması - Sayfa 6
5.2.2.Diastolik Kan Basıncı (DKB) Değerleri............................................................ 5.2.2.1. “in vivo” L-NNA uygulamalarının etkileri.................................................... 5.2.2.2. “in vivo” Klonidin uygulamalarının etkileri.................................................. 5.2.3. Gece-gündüz farkının kan basıncı üzerine etkileri......................................
Örgüt kültürünün yapısal boyutları ve davranış bozukluğu belirtileri: İnsan ilişkileri ikliminin aracılık rolü - Sayfa 153
136 Hipotezler Kabul\Red 5.i) İnsan ilişkileri iklimi, yaratıcılık ve yenilik ile psikotizm belirtileri arasındaki ilişkide anlamlı bir aracılık etkisine sahiptir. Red 6.a) İnsan ilişkileri iklimi, ödüllendirme ile somatizasyon belirtileri arasındaki ilişkide anlamlı bir aracılık etkisine sahiptir. Red 6.b) İnsan ilişkileri iklimi, ödüllendirme ile obsesif kompulsif belirti...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

insan
aras
üzerine
etkilerinin
etkisinin
danışman


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Origanum onites (KEKİK)İN METANOL EXTRAKTININ İNSAN LENFOSİT KROMOZAMLARI ÜZERİNE İN-VİTRO KLASTOJENİK
ETKİSİNİN VE HÜCRE BÖLÜNME İNDEXİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Şeyyal ARAS YÜKSEK LİSANS TEZİ
Danışman Doç. Dr. Süleyman GÜL
2010 KARSsingle.php