Obez çocuklarda antropometrik, metabolik ve hormonal parametrelerin retrospektif olarak değerlendirilmesi
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
OBEZ ÇOCUKLARDA ANTROPOMETRİK, METABOLİK VE HORMONAL PARAMETRELERİN RETROSPEKTİF OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Muhammet KÖŞKER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR

ISPARTA – 2009

11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hematopoetik kök hücre transplantasyonu yapılmış çocuk ve adolesanlarda uzun dönem endokrinolojik komplikasyonlar - Sayfa 3
i TEŞEKKÜR Bu çalışmamın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’ndan başta Prof. Dr. Z. Alev Özön olmak üzere Prof. Dr. Nurgün Kandemir, Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu, Prof. Dr. E. Nazlı Gönç ve Çocuk Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi’nden Doç. Dr. B. Barış Kuşkonmaz, Prof. Dr. Duygu Uçkan Çetinka...
Siyanotik kalp hastalıklı çocuklarda trombin tarafından aktive edilebilen fibrinoliz inhibitörü (TAFİ) düzeyi - Sayfa 3
TEŞEKKÜR Çocuk Hematolojisi yan dal uzmanlık eğitimimde bilgi ve deneyimlerinden çok faydalandığım, hematolojiyi çok sevmeme neden olan Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Başkanı ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Gülersu İrken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Hale Ören başta olmak üzere tüm hocalarıma, Çocuk Hematolojisi Yan Dal Eğitimim boyunca birlikte çalıştığım s...
15-18 yaş grubu gençlerde 'Riskli Sağlık Davranışları Ölçeği'nin geliştirilmesi - Sayfa 138
EK 111 GÖRÜŞLERİNE BAŞVl)RULAN UZMANLAR*** Kapsam Geçerliği İçin: Prof Dr. Ayla Bayık Prof Dr. Zeynep Conk Prof Dr. Hicran Çavuşoğ)u Prof Dr. Gülbin Gökçay** Prof. Dr. Gülay Görak** Prof. Dr. Talat Parman Prof Dr. Hatice Pek Ege Üniversitesi Hemşirelik Yiiksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı . Ege Ünıversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çocuk
hastalıkları
sağlığı
dalı
üniversitesi
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
OBEZ ÇOCUKLARDA ANTROPOMETRİK, METABOLİK VE HORMONAL PARAMETRELERİN RETROSPEKTİF OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ
Dr. Muhammet KÖŞKER ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR

ISPARTA – 2009

1

İlgili Kaynaklarsingle.php