T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
OBEZ OLAN VE SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN KARDİYAK FONKSİYONLARI VE KALP HIZI
DEĞİŞKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Ali ALKAN
2012-NİĞDE1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Niğde ilinde yaşam boyu sporunun gelişmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait spor tesislerinin verimliliği ve niteliği - Sayfa 70
4. MATERYAL VE METOD - Araştırmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı G.S.G.M.’ ye bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne, M.E.B’na bağlı İl Milli Eğitim Md. okullarına, kamu kurum ve kuruluşlara ve özel sektörlere ait spor tesislerinin Niğde merkezindeki verimlilik düzeyinin araştırılmasını yaparak Niğde halkının ilgi duyduğu spor branşlarını ve halkın spora karşı ilgisi tespit ederek ildeki mevcut tesi...
Niğde ilinde yaşam boyu sporunun gelişmesinde kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara ait spor tesislerinin verimliliği ve niteliği - Sayfa 19
- Niğde de bulunan tesislerin nüfusa göre yeterlilik düzeyi, - Niğde’deki spor tesislerinin çok amaçlı kullanılabilme durumu, - Niğde deki tesislerin bakım ve yeterliliği, - Niğde deki spor tesis personelinin hizmet verimliliğine uygunluğu. Araştırmanın Kapsamı: Kişilerin spora karşı yönelimleri o yörede yaşayan insanların kültürlerine, nüfus yoğunluğuna, iklimine ve coğrafi yapısı gibi faktörlere...
Niğde ilinde sporun topluma yaygınlaştırılmasında sosyo-ekonomik faktörlerin araştırılması - Sayfa 95
6. SONUÇ VE ÖNERİLER Yapılan araştırmada sporun yaygınlaştırılmasıiçin sosyal ve ekonomik faktörlerin etkileri araştırılmıştır. Spora katılımda bunların yanında kişisel ilgi ve ihtiyaçların farklılığından kaynaklanan pek çok faktör vardır. Bu araştırmada değerlendirmeye değişik yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna sahip katılımcılar spora katılımda etkili olan nedenlerin önem dereceleri bakımından f...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

spor
niğde
olan
beden
üniversitesi
lisans


1. SAYFA ICERIGI

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
OBEZ OLAN VE SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN KARDİYAK FONKSİYONLARI VE KALP HIZI
DEĞİŞKENLİĞİNİN İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Ali ALKAN
2012-NİĞDE

İlgili Kaynaklarsingle.php