Objelerin benzer ya da farklı özelliklerine göre sınıflandırılmasında kümeleme tekniklerinin kullanılması


uygulamalarda; haricen uyuz ve mantar gibi cilt hastalıklarında, antiseptik olarak, parazit öldürücü olarak, dahilen astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca sığla yağı elde edildikten sonar arta kalan buhur (Cortex Thymiamitis), cami ve kiliselerde tütsü ve yakı olarak kullanılmaktadır. Tarihsel süreçteki ticaretinde Finikeliler önemli rol oynamışlar ve eski Mısırlılar sığla yağını mumyaların hazırlanmasında kullanmışlardır (Pamukcuoğlu, 1964).
Sığla ağacı ülkemizde en geniş yayılışını Muğla bölgesinde özellikle bunun kıyı kesimindeki Marmaris, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye dolaylarında sıcak ve ılık Akdeniz iklim katında yapmaktadır. Ayrıca iç kısımlarda küçük adacıklar şeklinde örneğin Denizli-Acıpayam-Gölcük köy, Antalya-Sütçüler-Çandır ve Muğla bölgesinde Namnam çayına karışan Turgut deresinin üzer bölgelerine kadar yayılmaktadır. 1940 larda ülkemizdeki toplam sığla orman alanı 6300 hektar iken günümüzde bu ancak 1350 hektara kadar düşmüştür. Bunun sonucu olarak bu ormanlardan elde edilen sığla balzamı da buna paralel olarak azalmıştır. Örneğin 1950 yılında 181.279 kg iken bu miktar 1980 yılında 18.000 kg’a ve 1990 yılında 1000 kg’dan aşağıya inmiştir (Huş, 1964; Kaya, 2003).
1.3. Uçucu Yağlar
Uçucu yağlar, aromatik bitkilerden veya bitkisel ekstrelerden elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu, su buharı ile sürüklenebilen yağımsı karışımlardır. Daha çok koku özelliklerinden yararlanılan uçucu yağlar, aynı zamanda anti mikrobiyal aktiviteye de sahiptirler. Uçucu yağ, katı ya da sıvı değişik birçok kimyasal bileşiğin birbirinde çözünerek homojen bir çözelti oluşturduğu kompleks bir karışımdır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından sabit yağlardan farklı özelliklere sahiptirler. Açıkta bırakıldıklarında oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden uçucu yağ, eterik yağ veya esans adını alırlar. Güzel kokulu olmaları ve parfüm sanayinde kullanılmaları nedeniyle önemli bir ekonomik değer taşırlar. Genellikle yurdumuzda yerli olarak elde edilenlere yağ (defne yağı, kekik yağı, gül yağı vs.), yurt dışından ithal edilenlere ise esans (limon esansı, lavanta esansı vs.) denilmektedir. Buna karşılık ithal edildiği halde yağ olarak
1225. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 14
yararlanılan uçucu yağlar, aynı zamanda antimikrobiyal aktiviteye de sahiptirler(6). Uçucu yağ, katı ya da sıvı değişik birçok kimyasal bileşiğin birbirinde çözünerek homojen bir çözelti oluşturduğu kompleks bir karışımdır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından sabit yağlardan farklı özelliklere sahiptirler. Açıkta bırakıldıklarında oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden ‘uçucu yağ’, ...
Stachys bombycina, Stachys macrantha ve Satureja spicigera bitkilerinin uçucu yağ bileşenlerinin GC/MS ile belirlenmesi - Sayfa 21
1.2. Uçucu Yağlar ve Genel Özellikleri Esanslar ve eterik yağlar kokulu bitkilerin salgıladıkları uçucu özellik taşıyan kokulu karışımlardır. Büyük oranda sıvı olan bu karmaşık yapılar kokulu kimyasal bileşiklerden meydana gelirler. Limon, portakal, mandalin, greyfurt, bergamot) meyvelerinin taze kabuklarından sıkma yoluyla elde edilenler hariç diğer tüm uçucu yağlar damıtma yöntemiyle elde edili...
Ammi visnaga (Lam.) bitkisinin kimyasal bileşiminin incelenmesi ve özel etkili kozmetik preparatların formülasyonu - Sayfa 24
12 1.4.Uçucu Yağlar Uçucu yağlar, bitkilerden ya da bitkisel droglardan su veya subuharı distilasyonuyla elde edilen , oda sıcaklığında sıvı halde olan ve fakat bazen donabilen . uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı karışımlardır. Bitkilerden uçucu yağ eldesinde: 1) Su distilasyonu 2) Su ve buhar distilasyonu 3) Doğrudan doğruya buhar clistilasyonu gibi farklı yöntemler kullanılabilir. Açıkta bıra...

25. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sıcak
kokulu
koku
yağlar
uçucu
eterik


25. SAYFA ICERIGI

uygulamalarda; haricen uyuz ve mantar gibi cilt hastalıklarında, antiseptik olarak, parazit öldürücü olarak, dahilen astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca sığla yağı elde edildikten sonar arta kalan buhur (Cortex Thymiamitis), cami ve kiliselerde tütsü ve yakı olarak kullanılmaktadır. Tarihsel süreçteki ticaretinde Finikeliler önemli rol oynamışlar ve eski Mısırlılar sığla yağını mumyaların hazırlanmasında kullanmışlardır (Pamukcuoğlu, 1964).
Sığla ağacı ülkemizde en geniş yayılışını Muğla bölgesinde özellikle bunun kıyı kesimindeki Marmaris, Dalaman, Köyceğiz ve Fethiye dolaylarında sıcak ve ılık Akdeniz iklim katında yapmaktadır. Ayrıca iç kısımlarda küçük adacıklar şeklinde örneğin Denizli-Acıpayam-Gölcük köy, Antalya-Sütçüler-Çandır ve Muğla bölgesinde Namnam çayına karışan Turgut deresinin üzer bölgelerine kadar yayılmaktadır. 1940 larda ülkemizdeki toplam sığla orman alanı 6300 hektar iken günümüzde bu ancak 1350 hektara kadar düşmüştür. Bunun sonucu olarak bu ormanlardan elde edilen sığla balzamı da buna paralel olarak azalmıştır. Örneğin 1950 yılında 181.279 kg iken bu miktar 1980 yılında 18.000 kg’a ve 1990 yılında 1000 kg’dan aşağıya inmiştir (Huş, 1964; Kaya, 2003).
1.3. Uçucu Yağlar
Uçucu yağlar, aromatik bitkilerden veya bitkisel ekstrelerden elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan, bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu, su buharı ile sürüklenebilen yağımsı karışımlardır. Daha çok koku özelliklerinden yararlanılan uçucu yağlar, aynı zamanda anti mikrobiyal aktiviteye de sahiptirler. Uçucu yağ, katı ya da sıvı değişik birçok kimyasal bileşiğin birbirinde çözünerek homojen bir çözelti oluşturduğu kompleks bir karışımdır. Kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından sabit yağlardan farklı özelliklere sahiptirler. Açıkta bırakıldıklarında oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden uçucu yağ, eterik yağ veya esans adını alırlar. Güzel kokulu olmaları ve parfüm sanayinde kullanılmaları nedeniyle önemli bir ekonomik değer taşırlar. Genellikle yurdumuzda yerli olarak elde edilenlere yağ (defne yağı, kekik yağı, gül yağı vs.), yurt dışından ithal edilenlere ise esans (limon esansı, lavanta esansı vs.) denilmektedir. Buna karşılık ithal edildiği halde yağ olarak
12

İlgili Kaynaklarsingle.php