T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI ALAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ANNELERİNDE BİLİŞSEL SÜREÇLER
Psikolog Fuat BALSAK PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU
VAN 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK TANISI ALAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ANNELERİNDE BİLİŞSEL SÜREÇLER
Psikolog Fuat BALSAK PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU
VAN 2010

İlgili Kaynaklar
single.php