AFS ARDS Ark. AUK BT CO2 D&C FIGO GnRH HS HSG HSV IUI IVF mm MRG NPD NSAİİ PCOS PMK PPD SİS TvUSG WHO ZCT

SİMGELER VE KISALTMALAR
American Fertility Society Adult Respiratuar Distress Sendromu Arkadaşları Anormal Uterin Kanama Bilgisayarlı Tomografi Karbondioksit Dilatasyon Küretaj The International Federation of Gynecology and Obstetrics Gonadotropin Releasing Hormone Histeroskopi Histerosalpingografi Herpes Simpleks Virus İntrauterin İnseminasyon In Vitro Fertilizasyon Milimetre Manyetik Rezonans Görüntüleme Negatif Prediktif Değer Nonsteroid Antiinflamatuar İlaç Polikistik Over Sendromu Postmenopozal Kanama Pozitif Prediktif Değer Salin İnfüzyon Sonografi Transvagianal Ultrasonografi World Health Organisation Zamanlı Cinsel Temas10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Transvajinal ultrasonografide endometrial polip şüphesi olan olgularda ofis histeroskopik yaklaşım ile klasik histeroskopik yaklaşımın karşılaştırılması - Sayfa 9
SİMGELER VE KISALTMALAR USG: Ultrasonografi HSG: Histerosalpingografi PPD: Pozitif prediktif değer NPD: Negatif prediktif değer ARDS: Akut Respiratuar Distres Sendromu fr: French mm: Milimetre LCD: Liquid Crystal Display SİS: Salin infüzyonu ile yapılan sonohisterografi VAS: Vizuel analog skalası CO2: Karbondioksit MFD: Müllerian füzyon defektleri NSVD: Normal spontan vaginal doğum PMK: Postmenopo...
Ovulatuar ve anovulatuar polikistik over sendromlu hastalarda Prostat Spesifik Antijen ve serbest Prostat Spesifik Antijen'nın tanısal değeri - Sayfa 35
Tablo 8. Polikistik over sendromu tanısında prostat spesifik antijenin tanısal performansı Prostat Spesifik Antijen “Cut-off” değeri (pg/ mL) >10 Sensitivite (%) (%95 GA) 93.6 Spesivite (%) (%95 GA) 100 Pozitif prediktif değer (%) 100 Negatif prediktif değer (%) 92.3 Tanısal doğruluk (%) 96.3 (+) “Likelihood ratio” - Eğri altındaki alan (%95 GA) 9...
Ovulatuar ve anovulatuar polikistik over sendromlu hastalarda Prostat Spesifik Antijen ve serbest Prostat Spesifik Antijen'nın tanısal değeri - Sayfa 48
Ovulatuar hasta grubunda prostat spesifik antijenin >10 pg/mL “cut-off” değeri için sensitivite %85, spesivite %100, tanısal doğruluk %94.64, pozitif prediktif değer %100, negatif prediktif değer %92.3; serbest prostat spesifik antijenin >3 pg/mL “cut-off” değeri için sensitivite %90, spesivite %97.1, tanısal doğruluk %96.4, pozitif prediktif değer %96.3, negatif prediktif değer %97.2 olarak sapta...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pozitif
prediktif
değer
negatif
sendromu
polikistik


10. SAYFA ICERIGI

AFS ARDS Ark. AUK BT CO2 D&C FIGO GnRH HS HSG HSV IUI IVF mm MRG NPD NSAİİ PCOS PMK PPD SİS TvUSG WHO ZCT

SİMGELER VE KISALTMALAR
American Fertility Society Adult Respiratuar Distress Sendromu Arkadaşları Anormal Uterin Kanama Bilgisayarlı Tomografi Karbondioksit Dilatasyon Küretaj The International Federation of Gynecology and Obstetrics Gonadotropin Releasing Hormone Histeroskopi Histerosalpingografi Herpes Simpleks Virus İntrauterin İnseminasyon In Vitro Fertilizasyon Milimetre Manyetik Rezonans Görüntüleme Negatif Prediktif Değer Nonsteroid Antiinflamatuar İlaç Polikistik Over Sendromu Postmenopozal Kanama Pozitif Prediktif Değer Salin İnfüzyon Sonografi Transvagianal Ultrasonografi World Health Organisation Zamanlı Cinsel Temas

İlgili Kaynaklarsingle.php