ŞEKİLLER
1. AUK lı olgularının yaş dağılımı 2. İnfertil olguların yaş dağılımı 3. İnfertil olgularda oluşan gebelik tipi 4. İnfertil olgularda oluşan gebeliklerin sonucu 5. PMK lı olguların yaş dağılımı

Sayfa 38 42 46 47 4812. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Serum anti-müllerian hormon, bazal fsh düzeyleri ve bazal antral folikül sayımının fertil ve infertil popülasyonda prospektif karşılaştırılması - Sayfa 55
tedavi sonrası gebelik oluşan infertil gruba oranla daha düşük bulunmuştur (p< 0.01). Antral folikül sayısının IVF tedavisi gebelik elde edilemeyen infertil olgularda (grup III) diğer gruplara göre daha az olduğu ancak sadece her iki infertil grup arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p< 0.01). Diğer grupla arasında antral folikül sayıları açısından anlamlı fark izlen...
Serum anti-müllerian hormon, bazal fsh düzeyleri ve bazal antral folikül sayımının fertil ve infertil popülasyonda prospektif karşılaştırılması - Sayfa 53
Tablo 7. İnfertil grupta yaş, bazal FSH, AMH ve antral folikül sayıları arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi Yaş b FSH AMH b FSH r p .186 .015 AMH r p -.457 .000 -.271 .000 b AFS r p -.509 .000 -.355 .000 .575 .000 b FSH; bazal folikül stimulan hormon, AFS; antral folikül sayısı; AMH;anti mülleriyan hormon İnfertil grupta yaş, bazal FSH ile pozitif korelasyon göstermekte ...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

infertil
gebelik
olguların
sonucu
olgularda
oluşan


12. SAYFA ICERIGI

ŞEKİLLER
1. AUK lı olgularının yaş dağılımı 2. İnfertil olguların yaş dağılımı 3. İnfertil olgularda oluşan gebelik tipi 4. İnfertil olgularda oluşan gebeliklerin sonucu 5. PMK lı olguların yaş dağılımı

Sayfa 38 42 46 47 48

İlgili Kaynaklarsingle.php