sensitivite ve spesitiviteye sahip oluşu, yönlendirilmiş biyopsi alınabilmesi, endometrial örneklemede hata olasılığını azaltmaktadır. Ayrıca benign lezyonlarının eş zamanlı tedavisinin de yapılabilmesi, ofis tabanlı oluşu ve hastanın konforunu bozmayacak tanı ve tedavi olanağı sağlaması açısından ve kısa süreye ihtiyaç duyulması, takip aşamasında tekrar edilebilirliği nedeniyle de değeri her geçen gün biraz daha artan bir tanı ve tedavi aracıdır (11). Artan yaş ile orantılı olarak klimakterik populasyon da göz önüne alındığında anormal uterin kanamada yapılan histeroskopi oranı % 70’lere yükselmektedir (12).
Çalışmamızda çeşitli şikayetlerle kadın doğum polikliniğimize başvuran ve farklı endikasyonlarla histeroskopi uyguladığımız olguları retrospektif olarak inceledik. Gerek hastaların öykülerindeki risk faktörleri gerekse tanı ve tedavi aşamasındaki verileri derleyerek klinik tecrübelerimizi ve çalışmamızın sonuçlarını mevcut literatür bulgularıyla karşılaştırdık ve böylelikle histeroskopinin etkinlik ve güvenilirliğini tartışmayı amaçladık.14. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 11
2 göstermesindendir. Birçok çalışmada, postmenopozal endometrial kalınlığın 5 mm’ nin altında olduğu olgularda patoloji saptanmamıştır. Adet gören olgularda, TvUSG ile endometriumun proliferasyon fazında değerlendirilmesi daha faydalıdır (7). TvUSG ile anormal uterin kanama nedeni tespit edilebilir, ancak maligniteyi ekarte etmek için histopatolojik inceleme yapılmalıdır. Ofis histeroskopi ile en...
Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 64
55 Tablo 4.11 Patoloji sonuçlarıyla kesinleştirilmiş tanı anında tedavi. Ofis Tedavi Yok Histeroskopi Tedavi Var Toplam Patoloji Raporu Patoloji Yok Patoloji Var 49 4 15 57 64 61 Toplam 53 72 125 Ofis histeroskopi ile endometrial kavitede lezyon saptanan tüm olgulara(n=72) müdahale edildi. Makas ile izlenen lezyonlar eksize edildi. Bu 72 olgunun patoloji sonuçlarıyla kesi...
Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 66
57 tanımlanmıştır. Çalışmamızda elde edilen VAS ağrı skalası verileri literatüre uygun olarak yorumlanmıştır. Görsel ağrı skalalarının analizinde olguların %87.2’ nin minimal rahatsızlık hissi veya çok hafif ağrı hissettiklerini tespit ettik. Tüm hastaların VAS analizlerinde olguların %76.8(n=96)’ nin ofis histeroskopi sırasında sadece minimal rahatsızlık hissi, %10.4(n=13)’nün hafif ağrı, %4 (n...

14. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tanı
histeroskopi
tedavi
endometrial
uterin
hastaların


14. SAYFA ICERIGI

sensitivite ve spesitiviteye sahip oluşu, yönlendirilmiş biyopsi alınabilmesi, endometrial örneklemede hata olasılığını azaltmaktadır. Ayrıca benign lezyonlarının eş zamanlı tedavisinin de yapılabilmesi, ofis tabanlı oluşu ve hastanın konforunu bozmayacak tanı ve tedavi olanağı sağlaması açısından ve kısa süreye ihtiyaç duyulması, takip aşamasında tekrar edilebilirliği nedeniyle de değeri her geçen gün biraz daha artan bir tanı ve tedavi aracıdır (11). Artan yaş ile orantılı olarak klimakterik populasyon da göz önüne alındığında anormal uterin kanamada yapılan histeroskopi oranı % 70’lere yükselmektedir (12).
Çalışmamızda çeşitli şikayetlerle kadın doğum polikliniğimize başvuran ve farklı endikasyonlarla histeroskopi uyguladığımız olguları retrospektif olarak inceledik. Gerek hastaların öykülerindeki risk faktörleri gerekse tanı ve tedavi aşamasındaki verileri derleyerek klinik tecrübelerimizi ve çalışmamızın sonuçlarını mevcut literatür bulgularıyla karşılaştırdık ve böylelikle histeroskopinin etkinlik ve güvenilirliğini tartışmayı amaçladık.

İlgili Kaynaklarsingle.php