2. GENEL BİLGİLER
Hastanelerin jinekoloji polikliniklerine muayene için başvuran olguların %15inde anormal uterin kanama saptanırken, tüm jinekolojik operasyonların %25inde endikasyon anormal uterin kanama olmaktadır (13). Yapılan jinekolojik konsültasyonlar sonucunda bu şikayetlerin büyük çoğunluğu, genç kadınlarda gebelik ve anovulasyona bağlıyken, perimenopozal ve postmenopozal kadınlarda myom, polip, endometrial hiperplazi ve kanser gibi patolojik nedenler vardır (14). Polip ya da myom premenopozal dönemde uterus içindeki en sık görülebilen
anormalliklerdir (15). Uterusta meydana gelen anormal kanamalar gebelik ve gebelik dışı organik ve fonksiyonel pek çok nedenle olabilir. Ayrıca kanamanın kaynağı genital sistem dışında gastrointestinal sistem veya üriner sistem de olabilir (16).
Anormal uterin kanama ile başvuran kadınların 3/4ünün şikayeti menstruasyonda aşırı kan kaybıdır ve bu kadınların 2/3ünde de demir eksikliği anemisi gelişir (17). Anormal uterin kanamanın patofizyolojisini anlamak için menstrual siklus fizyolojisini iyi anlamak gerekir. Normal menstrual kanamanın olabilmesi, over ve uterus endometriyum arasındaki fizyolojik etkileşimin dışında hipotalamo-hipofiz-over aksının ve genital anatominin normal olmasını da gerektirir. Dolayısıyla uterustan olan anormal kanamalarda tüm bu yapıların fizyolojileri sorgulanmalıdır (18). Puberteyle birlikte endometriyumda siklik değişiklikler ve gerçekleşir. Normal menstrual siklusta siklik hormon üretimine paralel olarak uterus iç yüzeyinde embriyonun implantasyonuna hazırlık amacıyla bir proliferasyon oluşmaktadır. Normal bir menstrüel siklus 21-35 gün sürmekte olup bunun 2-6 gününde kanama olmaktadır ve toplam kan kaybı 20-60 cc kadardır. Ancak normal şekilde adet gören çok sayıda kadının incelenmesi sonucunda yetişkin kadınların sadece 2/3 kadarında siklusların 21-35 gün sürdüğü görülmüştür (19, 20). Menstrasyonun normal süresi 1-8 gün de olabilir, bir menstrüasyonda ortalama kan kaybı hafif miktarlardan 80 ml ye kadar olabilir, >80 ml kanama anormal kabul edilir (21).15. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 10
2. GENEL BİLGİLER Uterusta meydana gelen anormal kanamalar gebelik ve gebelik dışı organik ve fonksiyonel pek çok nedenle olabilir. Ayrıca kanamanın kaynağı genital sistem dışında gastrointestinal sistem veya üriner sistem de olabilir (8). Anormal uterin kanama ile başvuran kadınların dörtte üçünde sebep mestruasyonda aşırı kan kaybıdır. Menstrüel kan kaybı 80 ml’yi aştığında menoraji olarak kabu...
- Sayfa 10
2. GENEL BİLGİLER Uterusta meydana gelen anormal kanamalar gebelik ve gebelik dışı organik ve fonksiyonel pek çok nedenle olabilir. Ayrıca kanamanın kaynağı genital sistem dışında gastrointestinal sistem veya üriner sistem de olabilir (8). Anormal uterin kanama ile başvuran kadınların dörtte üçünde sebep mestruasyonda aşırı kan kaybıdır. Menstrüel kan kaybı 80 ml’yi aştığında menoraji olarak kabu...
- Sayfa 10
2. GENEL BİLGİLER Uterusta meydana gelen anormal kanamalar gebelik ve gebelik dışı organik ve fonksiyonel pek çok nedenle olabilir. Ayrıca kanamanın kaynağı genital sistem dışında gastrointestinal sistem veya üriner sistem de olabilir (8). Anormal uterin kanama ile başvuran kadınların dörtte üçünde sebep mestruasyonda aşırı kan kaybıdır. Menstrüel kan kaybı 80 ml’yi aştığında menoraji olarak kabu...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaybı
kanamalar
süresi
normal
siklus
anormal


15. SAYFA ICERIGI

2. GENEL BİLGİLER
Hastanelerin jinekoloji polikliniklerine muayene için başvuran olguların %15inde anormal uterin kanama saptanırken, tüm jinekolojik operasyonların %25inde endikasyon anormal uterin kanama olmaktadır (13). Yapılan jinekolojik konsültasyonlar sonucunda bu şikayetlerin büyük çoğunluğu, genç kadınlarda gebelik ve anovulasyona bağlıyken, perimenopozal ve postmenopozal kadınlarda myom, polip, endometrial hiperplazi ve kanser gibi patolojik nedenler vardır (14). Polip ya da myom premenopozal dönemde uterus içindeki en sık görülebilen
anormalliklerdir (15). Uterusta meydana gelen anormal kanamalar gebelik ve gebelik dışı organik ve fonksiyonel pek çok nedenle olabilir. Ayrıca kanamanın kaynağı genital sistem dışında gastrointestinal sistem veya üriner sistem de olabilir (16).
Anormal uterin kanama ile başvuran kadınların 3/4ünün şikayeti menstruasyonda aşırı kan kaybıdır ve bu kadınların 2/3ünde de demir eksikliği anemisi gelişir (17). Anormal uterin kanamanın patofizyolojisini anlamak için menstrual siklus fizyolojisini iyi anlamak gerekir. Normal menstrual kanamanın olabilmesi, over ve uterus endometriyum arasındaki fizyolojik etkileşimin dışında hipotalamo-hipofiz-over aksının ve genital anatominin normal olmasını da gerektirir. Dolayısıyla uterustan olan anormal kanamalarda tüm bu yapıların fizyolojileri sorgulanmalıdır (18). Puberteyle birlikte endometriyumda siklik değişiklikler ve gerçekleşir. Normal menstrual siklusta siklik hormon üretimine paralel olarak uterus iç yüzeyinde embriyonun implantasyonuna hazırlık amacıyla bir proliferasyon oluşmaktadır. Normal bir menstrüel siklus 21-35 gün sürmekte olup bunun 2-6 gününde kanama olmaktadır ve toplam kan kaybı 20-60 cc kadardır. Ancak normal şekilde adet gören çok sayıda kadının incelenmesi sonucunda yetişkin kadınların sadece 2/3 kadarında siklusların 21-35 gün sürdüğü görülmüştür (19, 20). Menstrasyonun normal süresi 1-8 gün de olabilir, bir menstrüasyonda ortalama kan kaybı hafif miktarlardan 80 ml ye kadar olabilir, >80 ml kanama anormal kabul edilir (21).

İlgili Kaynaklarsingle.php