2.1. Anormal Uterin Kanamalarda Terminoloji (22) Menstrual terminoloji 2011 yılında FIGO tarafından yapılan üç başlık altında
terminoloji ileri sürdüler. 1)Endometrial orjini olanlar (mens esnasındaki kan kaybının moleküler mekanizmaların bozukluğu) 2)Hipotalamohipofizer overyan aks bozuklukları 3)Hemostaz bozuklukları (koagülopatiler) : Bazen yapısal bozukluk olarak refere edilirler.
Anahtar karekteristikler regülarite, sıklık, kanamanın çokluğu, kanamanın süresidir. Fakat tüm bunlar dikkate değer ölçüde değişkenlik gösterebilir.
a)Düzenlilik Bozuklukları -İrregüler menstrüel kanama (Menometroraji): Tercih edilen tanımlama; siklus uzunluğunun 1 yıldan fazla süredir 20 günden fazla olması veya 90 günlük bir referans periodunda kanamasız zaman uzunluğunun 17 günü aşması olarak tanımlanır. -Menstrüel kanama yokluğu (Amenore): 90 günlük periodda kanama olmaması olarak tanımlanır. Amenore terimi kullanım ve tanımlama kargaşasına neden olmadığından terminolojide kalması önerilir.
b)Sıklık bozuklukları -Seyrek menstrüel kanama (Oligomenore): 90 günde bir veya iki kere kanama olarak tanımlanmıştır. Genellikle anovulasyonla birliktedir. Rölatif FSH eksikliğine bağlı olarak folikül gelişimi gecikir ve foliküler faz uzar. FIGO 2011 toplantısında kavram kargaşasına neden olduğu için oligomenore teriminin kaldırılması tavsiye edilmiştir. – Sık menstrüel kanama (Menoraji): 90 günde 4 veye daha fazla kanama olması olarak tanımlanır. Bu kanama sadece sık menstruasyonu içerir, düzensiz intermenstrüel kanamayı içermez. Etyolojide submüköz myomlar, gebelik komplikasyonları, adenomyozis, endometrial hiperplazi, malign tümörler ve disfonksiyonel kanamalar bulunabilir.16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Histeroskopinin anormal uterin kanama değerlendirmesindeki yeri - Sayfa 14
4 endometriuma metamorfoz sadece hücre deskuamasyonu ve reproliferasyonu işlemleri ile değil bundan başka birçok organ sistemini gerektiren reprodüktif ve endokrinolojik sistem arasında dinamik ve interaktif işlemlerle kontrol edilir. Bu normal fakat oldukça kompleks siklik süreçteki herhangi bir duraklama endometrial parçalanmada düzensizliklere ve disfonksiyonel uterin kanamalara (DUK) yol açar...
Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 16
7 Disfonksiyonel uterin kanama (DUK) klasik olarak, sistemik hastalık veya uterusun anatomik lezyonları ile ilişkisi olmayan aşırı ve düzensiz endometrial kanamaları tanımlamak amacıyla kullanılır. Primer nedeni olmasından ötürü DUK’ nın anovulatuar kanama gibi düşünülmesi yararlıdır. DUK diğer nedenlerin elenmesi ile konulan tanıdır.21-35 günlük menstrüel aralık normal olarak düşünülmesine rağme...
Menoraji olgularında medikal tedavi seçeneklerinin karşılaştırmalı incelenmesi - Sayfa 18
  E. DİSFONKSİYONEL KANAMALARDA KLİNİK VE TANI Disfonksiyonel kanama tanısı, genellikle anamneze dayalı olup, kanama nedeni olabilecek organik lezyonların ekarte edilmesi ile konur. Disfonksiyonel kanamalar, menstrüel kanamaların ya ritminin, ya da miktarının veya her ikisinin birden bozulması ile ortaya çıkar. Reprodüktif dönemde görülen anormal uterin kanamalar klinik olarak 8 başlık altında t...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kanamalar
fazla
kanama
mens
günden
siklus


16. SAYFA ICERIGI

2.1. Anormal Uterin Kanamalarda Terminoloji (22) Menstrual terminoloji 2011 yılında FIGO tarafından yapılan üç başlık altında
terminoloji ileri sürdüler. 1)Endometrial orjini olanlar (mens esnasındaki kan kaybının moleküler mekanizmaların bozukluğu) 2)Hipotalamohipofizer overyan aks bozuklukları 3)Hemostaz bozuklukları (koagülopatiler) : Bazen yapısal bozukluk olarak refere edilirler.
Anahtar karekteristikler regülarite, sıklık, kanamanın çokluğu, kanamanın süresidir. Fakat tüm bunlar dikkate değer ölçüde değişkenlik gösterebilir.
a)Düzenlilik Bozuklukları -İrregüler menstrüel kanama (Menometroraji): Tercih edilen tanımlama; siklus uzunluğunun 1 yıldan fazla süredir 20 günden fazla olması veya 90 günlük bir referans periodunda kanamasız zaman uzunluğunun 17 günü aşması olarak tanımlanır. -Menstrüel kanama yokluğu (Amenore): 90 günlük periodda kanama olmaması olarak tanımlanır. Amenore terimi kullanım ve tanımlama kargaşasına neden olmadığından terminolojide kalması önerilir.
b)Sıklık bozuklukları -Seyrek menstrüel kanama (Oligomenore): 90 günde bir veya iki kere kanama olarak tanımlanmıştır. Genellikle anovulasyonla birliktedir. Rölatif FSH eksikliğine bağlı olarak folikül gelişimi gecikir ve foliküler faz uzar. FIGO 2011 toplantısında kavram kargaşasına neden olduğu için oligomenore teriminin kaldırılması tavsiye edilmiştir. – Sık menstrüel kanama (Menoraji): 90 günde 4 veye daha fazla kanama olması olarak tanımlanır. Bu kanama sadece sık menstruasyonu içerir, düzensiz intermenstrüel kanamayı içermez. Etyolojide submüköz myomlar, gebelik komplikasyonları, adenomyozis, endometrial hiperplazi, malign tümörler ve disfonksiyonel kanamalar bulunabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php