c)Kanama Fazlalık ( Şiddet) Bozuklukları -Ağır menstrüel kanama (Polimenore): Genellikle immatür overin gonadotropinlere karşı hipersensitivitesi nedeniyle foliküler faz kısalarak sık adet kanamaları oluşur. Çoğunlukla anovulasyonla birliktedir. Kadının fiziksel, emosyonel, sosyal ve yaşam kalitesini engelleyecek kadar aşırı menstrüel kan kaybını ifade eder. Ağır menstrüel kanama tipik olarak değişken derecede pelvik ağrı ve somatik semptomları içeren semptom kompleksi ile ilişkilidir. – Uzamış Menstrüel Kanama: Bu rahatsızlık tek başına ağır menstrüel kanamadan daha az yaygındır. Ağır menstrüel kanamadan farkı bu iki semptomatik bileşen farklı etyolojiye sahip olabilir ve tedaviye farklı yanıt verebilir. -Hafif Menstrüel Kanama: Bu kanama paterni hasta tarafından nadiren şikayet edilir. Nadiren patoloji ile ilişkilidir.
d)Kanama Süresi Bozuklukları -Uzamış Menstrüel Kanama: Düzenli menstrüel period aralıklarında sürenin 8 günü aşması olarak tanımlanır. Bu fenomen ağır menstrüel kanama ile ilişkilidir. -Azalmış Menstrüel Kanama (Hipomenore): Kanama süresinin 2 günden daha fazla olmaması durumu olarak tanımlanır. Kanama miktarı genellikle hafiftir ve nadiren ciddi bir intrauterin adezyon, tüberküloz ve benzeri patolojilerle beraberdir. Himenal veya servikal stenoz gibi obstrüksiyonlar neden olabilir. Ayrıca Asherman sendromu ve oral kontraseptif kullanımı sırasında da görülebilir.
e) Düzensiz Nonmenstrüel Kanama (Metroraji): Nonmenstrüel kanama yaygındır ve genellikle intermenstrüel ve postkoital kanama ile ilişkilidir. Bazen de asiklik kanama olarak serviks veya endometrium kanserini gösterebilir. İntermenstrüel kanama sıkça düzensiz epizodlu kanama olarak tanımlanır. Bazen siklusların % 12sinde ovulasyon esnasında da görülebilir. Premenstrüel ve postmenopozal lekelenme tarzında kanamalar çok az miktardaki kanamalardır. Regüler olarak bir günden fazla olabilir. Bu semptomlar da endometriozis, polipler gibi lezyonlar için belirleyici olabilir Ekzojen östrojen tedavisi alanlarda da sık olarak görülür.17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Reproduktif yaşamda anormal uterin kanama(Menoraji) şikayeti olan hastalarda dilatasyon ve küretaj(D&C) ile ofis histeroskopinin tanı etkinliğinin karşılaştırılması ve işlem sırasında ağrı skorlaması - Sayfa 22
12 1-Oligomenore: Rölatif FSH eksikliğine bağlı olarak folikül gelişimi gecikir ve foliküler faz uzar. Sonuçta 35 günden uzun aralıklarla oluşan kanamalar ortaya çıkar. Genellikle anovulasyonla birliktedir. 2-Polimenore: Düzenli olarak 21 günden kısa sürede oluşan kanamalar olup, foliküler faz kısalması ile karakterizedir. Genellikle immatür overin gonadotropinlere karşı hipersensitivitesi neden...
Ofis histeroskopinin anormal uterin kanama tanı ve tedevisindeki yeri - Sayfa 16
7 Disfonksiyonel uterin kanama (DUK) klasik olarak, sistemik hastalık veya uterusun anatomik lezyonları ile ilişkisi olmayan aşırı ve düzensiz endometrial kanamaları tanımlamak amacıyla kullanılır. Primer nedeni olmasından ötürü DUK’ nın anovulatuar kanama gibi düşünülmesi yararlıdır. DUK diğer nedenlerin elenmesi ile konulan tanıdır.21-35 günlük menstrüel aralık normal olarak düşünülmesine rağme...
Disfonksiyonel uterin kanama tedavisinde kullanılan oral ve vajinal progestinlerin kan lipid düzeylerine olan etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 23
venöz kandır. Menstrüel kanda fibrinolizin bulunur. Fibrinolizin pıhtıyı eritir ve böylece menstrüel kan çok fazla olmadıkça pıhtı içermez (20). 2.4. AUK’ lar: Organik bir hastalık olsun veya olmasın menstrüel kanama miktarında, süresinde ve sıklığındaki düzensizliktir. Çoğu zaman DUK ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak, klinik olarak görülme ihtimali yüksek olan organik lezyonlar ekarte edi...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

düzensiz
düzenli
fazla
menstrüel
kanama
günden


17. SAYFA ICERIGI

c)Kanama Fazlalık ( Şiddet) Bozuklukları -Ağır menstrüel kanama (Polimenore): Genellikle immatür overin gonadotropinlere karşı hipersensitivitesi nedeniyle foliküler faz kısalarak sık adet kanamaları oluşur. Çoğunlukla anovulasyonla birliktedir. Kadının fiziksel, emosyonel, sosyal ve yaşam kalitesini engelleyecek kadar aşırı menstrüel kan kaybını ifade eder. Ağır menstrüel kanama tipik olarak değişken derecede pelvik ağrı ve somatik semptomları içeren semptom kompleksi ile ilişkilidir. – Uzamış Menstrüel Kanama: Bu rahatsızlık tek başına ağır menstrüel kanamadan daha az yaygındır. Ağır menstrüel kanamadan farkı bu iki semptomatik bileşen farklı etyolojiye sahip olabilir ve tedaviye farklı yanıt verebilir. -Hafif Menstrüel Kanama: Bu kanama paterni hasta tarafından nadiren şikayet edilir. Nadiren patoloji ile ilişkilidir.
d)Kanama Süresi Bozuklukları -Uzamış Menstrüel Kanama: Düzenli menstrüel period aralıklarında sürenin 8 günü aşması olarak tanımlanır. Bu fenomen ağır menstrüel kanama ile ilişkilidir. -Azalmış Menstrüel Kanama (Hipomenore): Kanama süresinin 2 günden daha fazla olmaması durumu olarak tanımlanır. Kanama miktarı genellikle hafiftir ve nadiren ciddi bir intrauterin adezyon, tüberküloz ve benzeri patolojilerle beraberdir. Himenal veya servikal stenoz gibi obstrüksiyonlar neden olabilir. Ayrıca Asherman sendromu ve oral kontraseptif kullanımı sırasında da görülebilir.
e) Düzensiz Nonmenstrüel Kanama (Metroraji): Nonmenstrüel kanama yaygındır ve genellikle intermenstrüel ve postkoital kanama ile ilişkilidir. Bazen de asiklik kanama olarak serviks veya endometrium kanserini gösterebilir. İntermenstrüel kanama sıkça düzensiz epizodlu kanama olarak tanımlanır. Bazen siklusların % 12sinde ovulasyon esnasında da görülebilir. Premenstrüel ve postmenopozal lekelenme tarzında kanamalar çok az miktardaki kanamalardır. Regüler olarak bir günden fazla olabilir. Bu semptomlar da endometriozis, polipler gibi lezyonlar için belirleyici olabilir Ekzojen östrojen tedavisi alanlarda da sık olarak görülür.

İlgili Kaynaklarsingle.php