f) Prekoks menstrüasyon: Nadir görülür. Genellikle puberte prekoksun diğer bulguları ile birlikte görülür.
g) Postmenopozal kanama: Son menstrüasyondan 1 yıl ve daha sonrasında görülen vajinal kanamadır.
2.2. Anormal Uterin Kanama Nedenleri 2.2.1. Prepubertal Dönem Yaşamın ilk günlerindeki hafif vajinal kanama, yüksek seviyedeki maternal
östrojenin neden olduğu çekilme kanamasıdır. Sekonder seks karakterleri gelişmeksizin görülen kanamalar dikkatle değerlendirilmelidir:
Prepubertal kanama nedenleri (23) :
Vulvar ve eksternal Ekskoriasyonlu vulvit Travma (örn: Bacak arası yaralanması) Liken skleroz Kondilom Molluskum kontagiosum Üretral prolapsus
Vajinal Vajinit Vajinal yabancı cisim Travma ( tecavüz, penetrasyon) Vajinal tümör
Uterin Puberte prekoks
Over tümörü Granüloza hücreli tümör Germ hücreli tumor18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnsan granuloza hücreli tümörlerde mTOR protein ekspresyonunun histolojik ve klinik tümör agresivitesi belirteçleri ile olan ilişkisi - Sayfa 12
Juvenil tip granüloza hücreli tümörler Ollier hastalığı ve Mafucci sendromu ile ilişkilendirilmiştir (14-18). 2.B.3 Hiperstimülasyon Overlerin selektif östrojen reseptör modülatörü (SERM), klomifen sitrat gibi ovülasyon uyarılmasında kullanılan ilaçlara veya infertilite tedavisinde kullanılan gonadotropinlere sürekli olarak maruz kalmasının granüloza hücreli over tümörü gelişimi riskinde artışa ...
Prekoks puberte tanısında kız çocuklarda ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografinin iç genital organları değerlendirmedeki rolü - Sayfa 24
Uterin arterin Doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi puberte başlangıcını doğrulayan tamamlayıcı bir yöntemdir. Uterin arter transvers kesitte fundus düzeyinde değerlendirilir. Prepubertal dönemde pozitif diastolik akımın eşlik etmediği dar sistolik dalga formu izlenir. Puberte başlangıcında diastolde kesik sinyaller ortaya çıkar. Postpubertal dönemde ise kesintisiz, sürekli diastolik akıma...
Prekoks puberte tanısında kız çocuklarda ultrasonografi ve renkli Doppler ultrasonografinin iç genital organları değerlendirmedeki rolü - Sayfa 52
hastalarının ise % 13’ünde devamlı sistolik ve diyastolik akım gözlenmiştir. Ancak geri kalan % 87’sinde dalga formu prepubertal hastalar ile benzer şekilde devamlı diyastolik akım içermemektedir. Devamlı sistolik ve diyastolik akımın izlenmesi gerçek prekoks puberte için anlamlı olmakla beraber sensitivitesi çok düşük bir bulgudur. İzlenmemesi gerçek prekoks puberteyi ekarte ettirmemekte, olgular...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prekoks
puberte
dönem
tümör
over
seks


18. SAYFA ICERIGI

f) Prekoks menstrüasyon: Nadir görülür. Genellikle puberte prekoksun diğer bulguları ile birlikte görülür.
g) Postmenopozal kanama: Son menstrüasyondan 1 yıl ve daha sonrasında görülen vajinal kanamadır.
2.2. Anormal Uterin Kanama Nedenleri 2.2.1. Prepubertal Dönem Yaşamın ilk günlerindeki hafif vajinal kanama, yüksek seviyedeki maternal
östrojenin neden olduğu çekilme kanamasıdır. Sekonder seks karakterleri gelişmeksizin görülen kanamalar dikkatle değerlendirilmelidir:
Prepubertal kanama nedenleri (23) :
Vulvar ve eksternal Ekskoriasyonlu vulvit Travma (örn: Bacak arası yaralanması) Liken skleroz Kondilom Molluskum kontagiosum Üretral prolapsus
Vajinal Vajinit Vajinal yabancı cisim Travma ( tecavüz, penetrasyon) Vajinal tümör
Uterin Puberte prekoks
Over tümörü Granüloza hücreli tümör Germ hücreli tumor

İlgili Kaynaklarsingle.php