Eksojen östrojenler Topikal Enteral
2.2.2. Adolesan Dönem Menarştan sonraki ilk iki yıl çoğu siklus anovulatuvardır. Buna rağmen, bu sikluslar düzenli olabilir.
Adolesan dönem kanama nedenleri (23): Anovulasyon (uzun süren amenore, sonrasında uzun süreli ve fazla miktarda kanama) Gebeliğe bağlı kanama (abortus, molar gebelik, ektopik gebelik) Eksojen hormon kullanımı Hematolojik bozukluklar (İdiopatik trombositopenik purpura, Von Willebrand hastalığı) Enfeksiyonlar (klamidal servisit, seksüel geçişli enfeksiyonlar) Endokrin ve sistemik problemler (tiroid fonksiyon bozukluğu, polikistik over sendromu, akantozis nigrikans)
2.2.3. Reprodüktif Dönem En sık bu yaş grubunda görülürler. Disfonksiyonel Uterin Kanama: Anormal kanama sebebi olarak spesifik bir nedenin bulunmadığı durumlarda kullanılan terimdir. Çoğunlukla anovulasyon ima edilir. Ovulasyonun ve progesteron yapımının olmaması sonucu endometrium, östrojen stimulasyonuna proliferasyon ile cevap verir. Periyodik dökülme olmaksızın endometriumun büyümesi, frajil endometrial dokunun sonunda yıkılmasına neden olur. Endometriumun iyileşmesi irregüler ve uyumsuzdur. Rölatif olarak düşük seviyedeki östrojen stimulasyonu irregüler ve uzamış kanamaya neden olurken; yüksek düzeydeki östrojen, amenore süreçlerini takiben aşırı ve ani kanamalara yol açar (23). Gebelikle ilişkili Kanamalar:19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 17
bozuklukları (Von Willebrand Hast.), trombüs oluşumu bozuklukları (Hemofili A, Afibrinojenemi) veya trombosit sayısında azalma menorajilere neden olabilir. Endometriuma etkili iki hormon olan östrojen ve progesteron sekresyonundaki düzensizlikler sonucunda ortaya çıkan kanamalar bu hormonların düzeylerine ve oluş mekanizmalarına göre 4 değişik gruba ayrılabilir; Östrojen çekilme kanaması: Östroj...
- Sayfa 17
bozuklukları (Von Willebrand Hast.), trombüs oluşumu bozuklukları (Hemofili A, Afibrinojenemi) veya trombosit sayısında azalma menorajilere neden olabilir. Endometriuma etkili iki hormon olan östrojen ve progesteron sekresyonundaki düzensizlikler sonucunda ortaya çıkan kanamalar bu hormonların düzeylerine ve oluş mekanizmalarına göre 4 değişik gruba ayrılabilir; Östrojen çekilme kanaması: Östroj...
- Sayfa 17
bozuklukları (Von Willebrand Hast.), trombüs oluşumu bozuklukları (Hemofili A, Afibrinojenemi) veya trombosit sayısında azalma menorajilere neden olabilir. Endometriuma etkili iki hormon olan östrojen ve progesteron sekresyonundaki düzensizlikler sonucunda ortaya çıkan kanamalar bu hormonların düzeylerine ve oluş mekanizmalarına göre 4 değişik gruba ayrılabilir; Östrojen çekilme kanaması: Östroj...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kanamalar
proliferasyon
progesteron
kanama
olabilir
bağlı


19. SAYFA ICERIGI

Eksojen östrojenler Topikal Enteral
2.2.2. Adolesan Dönem Menarştan sonraki ilk iki yıl çoğu siklus anovulatuvardır. Buna rağmen, bu sikluslar düzenli olabilir.
Adolesan dönem kanama nedenleri (23): Anovulasyon (uzun süren amenore, sonrasında uzun süreli ve fazla miktarda kanama) Gebeliğe bağlı kanama (abortus, molar gebelik, ektopik gebelik) Eksojen hormon kullanımı Hematolojik bozukluklar (İdiopatik trombositopenik purpura, Von Willebrand hastalığı) Enfeksiyonlar (klamidal servisit, seksüel geçişli enfeksiyonlar) Endokrin ve sistemik problemler (tiroid fonksiyon bozukluğu, polikistik over sendromu, akantozis nigrikans)
2.2.3. Reprodüktif Dönem En sık bu yaş grubunda görülürler. Disfonksiyonel Uterin Kanama: Anormal kanama sebebi olarak spesifik bir nedenin bulunmadığı durumlarda kullanılan terimdir. Çoğunlukla anovulasyon ima edilir. Ovulasyonun ve progesteron yapımının olmaması sonucu endometrium, östrojen stimulasyonuna proliferasyon ile cevap verir. Periyodik dökülme olmaksızın endometriumun büyümesi, frajil endometrial dokunun sonunda yıkılmasına neden olur. Endometriumun iyileşmesi irregüler ve uyumsuzdur. Rölatif olarak düşük seviyedeki östrojen stimulasyonu irregüler ve uzamış kanamaya neden olurken; yüksek düzeydeki östrojen, amenore süreçlerini takiben aşırı ve ani kanamalara yol açar (23). Gebelikle ilişkili Kanamalar:

İlgili Kaynaklarsingle.php